Na zlepšenie herného zážitku a pre analýzu návštevnosti používame cookies. Taktiež zdieľame informácie o používaní našich stránok s našimi sociálnymi médiami, reklamách a u partnerov pre analýzu. Detaily OK
REGISTRUJ SA A HRAJ ZADARMO!

Návod

Obsah

Návod

1 Formula 1

Formula 1 je najvyššia úroveň open-wheel pretekov v hre. Na rozdiel od iných sérií v F1 je len 15-násť tímov zúčastňujúcich sa šampionátu. Majitelia tímu musia zvládnuť všetky dôležité veci potrebné k spusteniu a správnemu fungovaniu tímu. Každý sa môže stať majiteľom F1 tímu.

1.1 Vlastníctvo tímu

Každý tím musí mať majiteľa. Niektoré tímy môžu mať len jedného majiteľa a iné viac spolumajiteľov. Všetci spolumajitelia hlasujú pri prijímaní dôležitých rozhodnutí tímu.

1.1.1 Kupovanie tímu

Podiel v tíme je možné kúpiť za mince prostredníctvom aukcie. Prvá takáto aukcia bude spustená pred prvou sezónou F1. Každý bude mať právo dať ponuku na jeden z tímov alebo zúčastniť sa skupinovej ponuky. 15-násť najvyšších ponúk sa stane víťazných a každý člen takejto ponuky bude vlastniť určitý podiel v tíme na základe toho koľko mincí investoval.

1.1.2 Predaj vlastníctva tímu

Podiel v tíme môžu predávať majitelia kedykoľvek. Môžu predať ľubovoľné množstvo akcií priamo inému užívateľovi, alebo ich umiestniť do aukcie a získať tak mince od užívateľa s najvyššou ponukou. To je jeden zo spôsobov, ako sa dostať k vlastníctvu v F1 tíme. Poplatok za predaj akcií je 10% z ceny a hradí ju predávajúci.

Ak manažér získa podiely v nejakom tíme v aukcií, musí s ich predajom počkať najmenej 2 sezóny. Ak by chcel uskutočniť predaj svojho podielu skôr, musí ich najprv ponúknuť spoluvlastníkom daného tímu a ak hocikto z nich prejaví záujem čo i len o časť tohto podielu, MUSÍ mu vyhovieť. Manažér o tom musí informovať v tímovom fóre a až najskôr o 48 hodín môže uskutočniť predaj.

1.1.3 Neaktívny majiteľ tímu

Neaktivita majiteľa tímu F1 je neakceptovateľná. Tím ho potrebuje pre svoj chod. Majiteľ môže určiť svojho zástupcu ak vie že bude nejaký čas neaktívny. Ak nie, bude po 7 dňoch upozornený emailom. Pokiaľ sa ani po ďalších 14 dňoch neukáže, bude jeho tím daný k predaju a mince z neho sa pripíšu na jeho účet. To isté platí aj pre zástupcov

1.1.4 Nový investor tímu

Toto je možnosť ako sa stať členom osadenstva nejakého tímu F1. Ak finančný stav tímu ide nadol, manažér tímu môže rozhodnúť o výdaji nových akcií tímu aby o niečo navýšili rozpočet. Tento krok môže manažér spraviť 2 razy do sezóny. Prvý raz toto môže prebehnúť v období 7-11 týždňa sezóny, druhý raz po skončení posledného preteku sezóny F1. Tento krok môže podniknúť každý tím okrem víťazného tímu sezóny. Maximum zisku z takéhoto výdaju akcií je 60% zisku najlepšieho tímu, a v maxime to môže byť 10% podiel tímu. Tím samozrejme môže požiadať aj o nižšiu čiastku ak nie je schopný poňať celú čiastku za tieto akcie. Keď sú tieto akcie vydané, tím ich musí rozdeliť medzi manažérov tak aby boli schopný uhradiť hodnotu akcií v minciach. Ak všetci odsúhlasia zaslané ponuky, prebehne transakcia. Ak ale nie, tieto akcie budú vyhlásené do aukcie a zakúpiť ich následne môže každý.

1.1.5 Tímové tresty

Tím F1 môže byť finančne penalizovaný, pokiaľ tím, majiteľ alebo jazdec porušia pravidlá pri propagácii tímu. Komisár rozhodne o sume podľa miery previnenia.

Ak majiteľ tímu poruší pravidlá, tím ho môže potrestať odobraním časti jeho akcií. Množstvo akcií odobraných od majiteľa bude závisieť od závažnosti činu.

2 Manažér tímu

Každý tím má svojho manažéra, ktorý uzatvára zmluvy so sponzormi a jazdcami, zaisťuje továreň a zamestnancov. Tieto jeho rozhodnutia potom podliehajú schváleniu majiteľovi tímu.

2.1 Voľby manažéra

Ktorýkoľvek manažér sa môže zúčastniť výberu, ale musí byť nominovaný tímovým majiteľom. Majitelia vyberajú manažéra každú sezónu. Výber začína 57.deň a končí 63.deň a tak ostávajú 2 týždne na urobenie všetkého potrebného do ďalšej sezóny. Majitelia tiež môžu vyhlásiť mimoriadne výberové konanie, minimálne po 14tich dňoch od najatia nového manažéra a ak aspon 35% majiteľov je za. Výber potom trvá 7 dní.

3 Jazdci

Každý tím má 2 jazdcov. Tí nie sú vyberaní automaticky ako v ostatných sériách, vyberá ich manažér a majitelia.

3.1 Cena jazdca pre tím

Jazdec má veľký vplyv na rozvoj tímu a to mnohými spôsobmi

 • Výsledky pretekov
 • Jazdcove výsledky sú dôležité pre finančné odmeny pre tím. Tiež majú vplyv na tímový koeficient
 • Tímový sponzori
 • Jazdcov rating a charizma majú priamy vplyv na sponzorské tímove zmluvy.
 • Popularita tímu
 • Tímová popularita, čiže tímový koeficient je ovplyvnený jazdcovým ratingom a charizmou.
 • Vývoj auta
 • Jazdec využíva všetky svoje schopnosti pre vývoj auta.
 • Hodnotenie práce zamestnancov
 • Jazdec spolupracuje so zamestnancami v mnohých smeroch, napr. na vývoji auta. Lepšia schopnosť Práca s ľuďmi znamená vyššiu motiváciu pre zamestnancov pracovať viac.

3.2 Jazdcova zmluva

Je zodpovednosťou tímového manažéra pripraviť zmluvy s jazdcami. Na konci 72. dňa o 18:00 musí mať tím minimálne 2 jazdcov so zmluvou.

Zmluva pozostáva buď z jazdcovho platu alebo z jazdcovej platby tímu za možnosť jazdiť za tím. Jazdec tiež môže prispievať mincami ak to bude súčasť zmluvy. Všetky jazdecké zmluvy sú platné 1 sezónu.

Je možné robiť zmeny v jazdcovej zmluve v priebehu sezóny, pokiaľ to manažér a jazdec chcú. Nie je ale možné upraviť podpisové bonusy. Zmena podlieha nahláseniu a schváleniu komisárom F1.

Počas sezóny nie je možné zrušiť prebiehajúcu zmluvu s jazdcom. Ak tím podpísal zmluvu s pretekárom na nasledujúcu sezónu, ale jazdec chce zrušiť zmluvu, komisár F1 o tom bude musieť rozhodnúť. Ak je zmluva zrušená, zrušia sa aj zmluvy tímu so sponzormi sezóny a zanikne podpisový bonus. Tím potom môže podpísať nového jazdca a nových sponzorov pre budúcu sezónu. Tím bude pokutovaný s maximálnou sumou 2 000 000 € za zlé hospodárenie a pretekár, ktorého zmluva bola zrušená, bude mať o 15 bodov nižšiu charizmu.

 • Podpisový bonus (Financie)
 • Toto bude vyplatené okamžite po prijatí ponuky zmluvy.
 • Podpisový bonus (Mince)
 • Tím môže jazdcovi vyplatiť i mince ako podpisový bonus. Mince by tak boli vyplatené po podpisu zmluvy.
 • Týždenný plat
 • Platba odmeny zo zmluvy je jazdcovi vyplácaná každý pondelok.
 • Bonus za víťazstvo
 • Tím platí bonus za víťazstvo, ak jazdec vyhrá preteky.
 • Bonus za body
 • Tím vyplatí jazdcovi bonus, pokiaľ dôjde na bodoch v pretekoch.
 • Konštruktérsky bonus
 • Tým vyplatí konštruktérsky bonus ako časť z vyhranej sumy za umiestení v pohári konštruktérov, ktoré tím získa na konci sezóny.

3.3 Podpísanie F1 jazdcov

Tímy F1 môžu podpísať jazdcov v ľubovoľnom čase počas sezóny, ale musia ich mať najneskôr do 18:00 hodiny 72.dňa v predchádzajúcej sezóne. Ak po tomto termíne nebude mať tím podpísaných jazdcov, bude vylúčený z F1 série.

 • Jazdci v Top 50 môžu získať podpisový bonus viac ako 500,000€
 • Jazdci v Top 100 môžu získať podpisový bonus maximálne do 500,000€.
 • Jazdci mimo Top 200 budú musieť zaplatiť minimálne 1M ak chcú získať miesto v F1 tíme.
 • Komisár môže povoliť jazdcom, ktorý vypadli z TOP100 a TOP200 jazdiť za ich tím v prípade, ak výsledky tímu mohli za to že nemohol dosiahnuť na riadne ohodnotené pozície.

4 Tímové financie

Tímové financie sú najdôležitejšou časťou manažmentu tímu. Všetko sa okolo nich točí.

Celkový príjem tímu je predpokladaný niečo medzi 20-timi až 50-timi milionmi.

4.1 Rozpočet pred prvou sezónou

Každý tím je vydražený za určitý obnos mincí. Čím viac mincí tím stál, tým bude mať väčší počiatočný rozpočet a teda miernu výhodu oproti lacnejším tímom. Rozsah je 45 miliónov pre najlacnejší tím až po 60 miliónov pre najdrahší tím. Ostatní budú mať rozpočty medzi týmito hodnotami. Pokiaľ bude najlacnejší tím zakúpený za viac ako 75% najdrahšieho tímu, bude minimálny rozpočet vyšší ako 45miliónov.

4.2 Sponzorské zmluvy

Sponzorské zmluvy sú pre tím veľmi dôležité. Každý tím môže podpísať max 3 hlavné zmluvy na sezónu a 3 vedľajšie zmluvy na kratšiu dobu. Odhadovaný príjem zo zmlúv je 20-30 miliónov za sezónu.

Kvalitu sponzorskej zmluvy určuje veľa faktorov. Tímový koeficient, kvalita PR manažéra, rating ...

Tímový podporovatelia sú manažéri, ktorí fandia danému tímu. Nepatria k majiteľom tímu, ale sú cenný ak majú veľké skúsenosti. Každý z manažérov môže fandiť len jednému tímu F1. Tiež to teda ukazuje popularitu tímu.

Tím môže kedykoľvek podpísať sponzorov na ďalšiu sezónu. Bonusy sú vyplatené hneď - ale na konci je vždy lepšia šanca nájsť sponzorov, pretože má tím podpísaných jazdcov a tímový rating je tak vyšší.

4.3 Finančné odmeny

Tak ako v realnom svete sú aj tu tímy odmenené v pohári konštruktérov. Víťaz berie 10milionov, každý ďalší o milión menej.

4.4 Dotácia pre tím

Každý jazdec môže zo svojho konta darovať vlastné financie tímu. To tiež môže byť súčasťou jazdeckej zmluvy. Dotáciu môže ale vykonať až potom čo dosiahne hodnotenie 200. Každý tím môže získať maximálne 5 000 000 každú sezónu a dotácie môžu byť prijaté počas jedenásteho týždňa sezóny. Výnimkou sú dotácie od jazdcov, ktorí budú za tím jazdiť v budúcej sezóne. Tí môžu dať dotáciu pri podpise zmluvy, ale aj táto dotácia sa počíta do limitu 5 000 000.

4.5 Dotácie užívateľov

Každý užívateľ v hre môže podporiť nejaký tím hlasovacími bodmi. Tieto body môžu byť na konci sezóny prevedené na peniaze. Samozrejmosťou je limit. Tím, ktorý sa rozhodne pre prevod väčšiny hlasovacích bodov dostane maximálne 3 milióny, ostatné tímy dostanú menej, v závislosti na výške prevedených hlasovacích bodov.

Hlasovacie body môžu byť získané na stránke Propagovanie hry kýmkoľvek z manažérov. Používatelia ich môžu predávať za mince iným manažérom za malý poplatok.

4.6 Negatívna bilancia

Pokiaľ sa tímový účet ocitne na zápornej hodnote, herný engine nastaví limity tímových výdavkov na transakcie, za čo ale zaplatí denný poplatok. Ten je 5% z dlžnej čiastky. Tím naviac nemôže robiť:

 • Žiadna možnosť obnoviť kontrakty zamestnancov
 • Žiadna možnosť začať nové projekty
 • Žiadna možnosť upgradovať zázemie
 • Žiadna možnosť použiť Komerčné, aby si získal viac peňazí

5 Tímové zázemie

Každý tím má svoje sídlo. V ňom trávia čas zamestnanci. Niektoré časti slúžia na vývoj auta, iné pomáhajú zabezpečiť lepšie fungovanie tímu .

 • Tímová hlavná budova
 • Toto je hlavná tímová budova. V nej sú kancelárie a ďalšie miestnosti. Čím lepšia táto budova je, tým vyššia je produktivita zamestnancov a tiež vytvára lepší dojem na návštevníkov tímu.
 • Centrum výskumu a vývoja
 • Tu sa uskutočňuje všetok výskum a vývoj dielov na auto.
 • Oddelenie vývoja podvozku
 • Najdôležitejšou časťou vozidla je podvozok. Tu sa vyvíja.
 • Oddelenie vývoja motoru
 • Nie je nutné aby si tím vyvíjal vlastný motor, ale ak má záujem, tu je to pravé miesto.
 • Dielňa
 • Dielňa je miesto kde sa skladajú autá. Kvalita tohto oddelenia má vplyv na kvalitu vozidla, ako pretekového tak aj skúšobného do aerodynamického tunela.
 • CAD centrum
 • CAD centrum pomáhá vášmu konštrukčnému tímu pracovať s vyššou efektivnosťou. Poskytuje vyššiu precíznosť simulacie designovaných súčiastok.
 • CAM centrum
 • Toto oddelenie pomáha tvojim zamestnancom v dielni k zabezpečeniu vyššej kvality automobilu. Zvyšuje rýchlosť produkcie dielov a ich vyššiu kvalitu.
 • Aerodynamický tunel
 • Tu sa testuje aerodynamika navrhovaného vozidla. Lepší aerodinamický tunel dokáže testovať väčšie modely vozov s lepšími výsledkami
 • Testovací okruh
 • Tu sa testuje reálny automobil v reálnych podmienkach.
 • Klub zamestnancov
 • Zamestnanci tiež potrebujú miesto kde môžu odpočívať aby nestrácali motiváciu. Sem tiež manažéri pozývajú potenciálnych sponzorov.
 • Tímové múzeum
 • Múzeum zlepšuje popularitu tímu s dlhou úspešnou históriou. Tiež robí dobrý dojem na sponzorov.

5.1 Predať zariadenie

Tímy F1 môžu svoje budovy predávať, pokiaľ si myslí, že ich nepotrebujú. Budovy delíme na primárne a bežné zariadenia. Každá skupina má rôzne pravidlá pri búraní (predaji).

5.1.1 Primárne budovy

Primárne budovy sú: Oddelenie šasi, Motorové oddelenie a Centrum výskumu a vývoja.

 • Zníž kvalitu časti
 • -Maximálna povolená kvalita dielu po zbúraní budovy z úrovne 5 na úroveň 4 je 80%
  -Maximálna povolená kvalita dielu po zbúraní budovy z úrovne 4 na úroveň 3 je 61%
  -Maximálna povolená kvalita dielu po zbúraní budovy z úrovne 3 na úroveň 2 je 43%
  -Maximálna povolená kvalita dielu po zbúraní budovy z úrovne 2 na úroveň 1 je 26%
  -Maximálna povolená kvalita dielu po zbúraní budovy z úrovne 1 na úroveň 0 je 10%
  -Pokaľ má diel vyššiu kvalitu než limit uvedený vyššie, potom je použitý koeficient 0,95 pre zhoršení dielu. Napríklad, pokiaľ znížite Vývojové oddelenie z 4 na 3 a chladenie na kvalitu 50%, potom kvalita bude znížená na 0.95*50% = 47.5%
 • Znovu zlepšiť zázemie
 • Diely nebudú vylepšené dovtedy, kým tím nepostaví budovu znova.
 • Potenciál
 • Potenciál častí ostane rovnaký, takže neskôr sa môžu zlepšiť.
 • Vrátenie peňazí za budovu
 • Pri búraní budovy získa tím späť 60% ceny stavby.

5.1.2 Štandardné budovy

Všetky štandardné budovy môžu byť zbúrané bez ďalších následkov. Tak získa späť 60% z ceny stavby.

MenoLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5
Tímová hlavná budova1 000 000€
50 000€
5 Dni
1 000 000€
100 000€
7 Dni
1 000 000€
150 000€
10 Dni
1 000 000€
200 000€
15 Dni
1 000 000€
250 000€
20 Dni
Klub zamestnancov200 000€
20 000€
3 Dni
250 000€
40 000€
5 Dni
300 000€
60 000€
7 Dni
350 000€
80 000€
9 Dni
400 000€
100 000€
12 Dni
Tímové múzeum300 000€
15 000€
3 Dni
300 000€
30 000€
5 Dni
300 000€
45 000€
7 Dni
300 000€
60 000€
9 Dni
300 000€
75 000€
12 Dni
Centrum výskumu a vývoja1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Oddelenie vývoja podvozku1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Oddelenie vývoja motoru1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Dielňa1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
CAD centrum500 000€
50 000€
2 Dni
500 000€
60 000€
2 Dni
500 000€
70 000€
2 Dni
500 000€
80 000€
2 Dni
500 000€
90 000€
2 Dni
CAM centrum500 000€
50 000€
2 Dni
500 000€
60 000€
2 Dni
500 000€
70 000€
2 Dni
500 000€
80 000€
2 Dni
500 000€
90 000€
2 Dni
Testovací okruh500 000€
25 000€
5 Dni
500 000€
50 000€
5 Dni
500 000€
75 000€
5 Dni
500 000€
100 000€
5 Dni
500 000€
125 000€
5 Dni
Aerodynamický tunel1 000 000€
50 000€
3 Dni
1 500 000€
75 000€
3 Dni
2 000 000€
100 000€
3 Dni
2 500 000€
125 000€
3 Dni
3 000 000€
150 000€
3 Dni

6 Zamestnanci

6.1 Roly zamestnancov F1

Každý tím potrebuje zamestnancov aby mohol fungovať. V tíme je pre nich veľa pracovných pozícií a všetci sú rozdelení do pracovných tímov so svojimi špecifickými úlohami

 • Šéf dizajnérov
 • Hlavný dizajnér je zodpovedný za všetky diely na aute. Zodpovedá za prácu všetkých dizajnérov. Je najdôležitejšou osobou, ktorá ovplyvňuje ako dobré vaše auto môže byť. Mal by byť dobrým dizajnérom ale tiež by mal byť dobrý ako projektový manažér. Jeho dizajnérske vlastnosť má vplyv na kvalitu dielov. Jeho vlastnosť projektového manažéra ovplyvní prácu zamestnancov všetkých dizajnérskych tímov pod ním.
 • Hlavný inžinier
 • Hlavný inžinier je zodpovedný za výrobu vyvinutých súčiastok. Je vedúcim inžinierskych tímov, ktoré sú zodpovedné za spoľahlivosť súčiastok a tiež pripravujú súčiastky na testovanie počas vývoja. Jeho vlastnosť projektového manažéra je dôležitá pre udržanie pracovnej morálky podriadených a jeho inžinierska, mechanická a dizajnové vlastnosť majú vplyv na výstup inžinierskych prác.
 • Hlavný mechanik
 • Hlavný mechanik je lídrom mechanikov. Má vplyv na spoluprácu všetkých mechanikov, čo ovplyvní jeho umenie projektového manažéra, pričom môže aj sám robiť prácu mechanika. Aj keď jeho mechanická schopnosť vlastne nie je potrebná, ale tým musíte platiť o jedného mechanika viac ak hlavný mechanik túto prácu nezastane.
 • Šéf pretekárskych inžinierov
 • Šéf pretekárskych inžinierov riadi ostatných inžinierov. Je zodpovedný za oba pretekárske inžinierske tímy a tiež za testovacích inžinierov. Ich primárnou úlohou je analyzovať dáta z trate a pomáhať vylepšovať nadstavenia auta. Tiež sú veľmi dôležití pre vývoj auta vďaka ich analýze z trate a spätnej väzbe dizajnérom. Využíva vlastnosť projektového manažéra aby podriadení lepšie pracovali a jeho vlastnosť pretekársky inžinier má dopad priamo na výsledky tímu.
 • Hlavný testovací inžinier
 • Šéf testovacích inžinierov je dôležitou osobou pre vývoj auta. Riadi všetkých pretekárskych inžinierov počas testovania vozidla. Mal by byť dobrým projektovým manažérom, pretekovým inžinierom a tiež dizajnérom pre lepšiu spätnú väzbu.
 • Hlavný komerčný manažér
 • Šéf komerčných manažérov je dôležitou osobou pre tímové financie. Riadi celé komerčné oddelenie a mal by byť dobrým projektovým manažérom a tiež priamo ovplyvňuje výsledky komerčného oddelenia jeho PR vlastnosťou, čo má vplyv na sponzorov.
 • Hlavný pretekársky inžinier
 • Sú dvaja hlavný pretekoví inžinieri a dva pretekárske inžinierske tímy. Každý pre jedno auto. To znamená že celý inžiniersky tím môže pracovať priamo pre daného jazdca. Hlavný pretekový inžinier teda vedie jeden z tímov a potrebuje byť dobrým projektovým manažérom a tiež dobrým pretekárskym inžinierom.
 • Vedúci tímu dizajnérov
 • Sú tu traja vedúci dizajnérov, každý pre jeden tím dizajnérov. Každý z týchto tímov môže pracovať len na jednom projekte v čase. Vedúci dizajnérskych tímov pracuje pod šéfom dizajnérov a potrebuje byť dobrým projektovým manažérom pre dobrú motiváciu ľudí a tiež sa hodí byť dizajnérom.
 • Komerčný manažér
 • Komerčný manažér pracuje pod hlavným komerčným manažérom. Pracuje na úlohách zadaných komerčným oddelením a primárnou vlastnosťou je PR manažér.
 • Dizajnér
 • Dizajnér pracuje v jednom z troch dizajnérskych tímov na vývojových projektoch. Hlavnou vlastnosťou je dizajnér.
 • Inžinier
 • Inžinieri pracujú pre hlavným inžinierom a vyrábajú súčiastky. Hlavnou vlastnosťou je pretekársky inžinier, mechanik a dizajnér.
 • Pretekársky inžinier
 • Pretekársky inžinier pracuje v jednom z dvoch tímov pretekárskych inžinierov. Primárne využíva vlastnosť pretekárskeho inžiniera.

6.2 Zmluvy zamestnancov

Tímy môžu zamestnancov získať dvomi spôsobmi. Buď si ich priamo najmú, alebo získajú od iných manažérov.

Tím si môže najať vlastného zamestnanca pre zlepšenie výkonnosti. Pre prenajatie zamestnanca musí manažér alebo asistent ísť do profilu tímu a potom na stránku s trhom so zamestnancami, kde môžu najať nových ľudí.

Manažér tímu môže vybrať 10 zamestnancov od spolumajiteľov či jazdcov tímu. Títo zamestnanci sa môžu ľubovoľne a kedykoľvek meniť.

6.3 F1 mechanici v boxoch

Každý tím F1 má svojich mechanikov pre boxy. Obaja jazdci využívajú tých istých mechanikov. Manažér tímu určuje mechanikov tímu.

7 Monopost F1

Tímy vyvíjajú svoje autá pre sezónu F1. V hre nie je k dispozícii žiaden defaultný voz F1 ako v iných sériách.

7.1 Vytvoriť voz F1

Tímy môžu stavať voz od nuly, kedy chcú. Avšak platí, že ako prvé musia mať šasi, pretože ostatné súčiastky od neho závisia.

Potom, čo je šasi dokončené, tím dostane základné aerodiely, ktoré majú kvalitu asi polovičnú, ako majú šasi. Tým tieto diely môže použiť, vylepšiť, alebo radšej vyvinúť svoje vlastné.

7.2 Vylepšiť auto F1

Tím môže kedykoľvek v sezóne vylepšovať svoje diely. Pre vylepšovanie neexistuje žiaden limit, pokiaľ nedôjde k zmene šasi alebo zmene aerodielov z predchádzajúcej sezóny.

7.3 Upraviť auto pre nasledujúcu sezónu

Pokiaľ tím nedokáže vyvinúť nové šasi do ďalšej sezóny, môžu počas posledného víkendu aktuálnej sezóny požiadať o modifikáciu starého šasi. Pokiaľ tím využije túto možnosť, šasi bude degradované o 20%. Systém navyše vygeneruje nové štandardné aero-súčiastky ktoré budú mať polovičnú kvalitu oproti šasi. Tieto aero-súčiastky nemôže tím vylepšovať, ale tím môže neskôr vyrobiť svoje nové aero-súčiastky

7.4 Zrušiť projekt

Pokiaľ je tím v problémoch alebo urobil chybu, môže rozostavanú budovu a jej stavbu stornovať. Pokiaľ tak urobí, získa tím 90% financií späť z ceny stavby.

7.5 Dodávatelia

Dodávatelia musia byť zvolení ešte pred finalizáciou F1, teda pred 72. dňom sezóny o 18:00 stredoeurópskeho času. Inak systém sám vyberie najhoršie diely od dodávateľov. Systém by tiež vybral najhoršie diely, pokiaľ by bol tím v zápornej finančnej bilancii a nemá vybraného dodávateľa. Tí nemusia byť vybraní, pokiaľ tím vyvinul svoje vlastné súčiastky.

7.6 F1 Motor

Modern Formula 1 engines consists of 4 main parts - Combustion Engine, MGU-K, MGU-H and Turbocharger. These parts are developed as separate project and then combined together in Engine department.

7.6.1 Ladenie motora

Key part of custom made engines is the possibility to tune the engine. There are 3 tuning parameters which basically describes how are the engine parts connected and synced. Using wrong parameters would decrease engine performance while using good parameters would increase engine power. Some parameters might give better maximum speed or acceleration, while others might give more to handling or braking. Also improving reliability of engine can be done at the cost of lower power. After setting the parameters results of the tuning will be known next morning.

7.6.2 Engine Analysis

Once tuning results are published team managers can check the details of each tuning. There is a comparison table where he can easily see the difference between this tuning parameters and previous tunings which gave best results on engine quality, maximum speed or other attributes.

7.6.3 Using the Engines

If manager is pleased with the tuning results he can save the engine and this saved engine will be available to use on the car. Different saved results can be switched at any time during the season so different engine specification can be used for different tracks.

7.6.4 Dodávatelia

Alternative strategy for the teams is to purchase engines from suppliers. The difference is that engines from suppliers are finished products and cannot be tuned.

8 More Information Resources

8.1 Novinky na MyRacingCareer

8.2 Tumblr Blog

RUNTIME 0.003s - DB 0.000s - PHP 0.003s