Na zlepšenie herného zážitku a pre analýzu návštevnosti používame cookies. Taktiež zdieľame informácie o používaní našich stránok s našimi sociálnymi médiami, reklamách a u partnerov pre analýzu. Detaily OK
REGISTRUJ SA A HRAJ ZADARMO!

Pravidlá

Obsah

Pravidlá

1. Všeobecné pravidlá

a) Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

b) Admini majú právo posúdiť, či manažér neporušuje pravidlá.

c) Rozhodnutie o treste za porušenie pravidiel je na administrátoroch hry.

d) Všetky rozporuplné situácie ktoré nie sú vyslovene napísané v pravidlách hry budú posudzované a riešené adminstratorom hry.

e) Vzhľadom k veľkému počtu jazykov v hre sa ustanovuje za oficialny jazyk pre riešenie problémov v hre angličtina.

2. Pravidlá hry

a) Rovnaká osoba nesmie vlastniť viac ako jeden účet.

b) Manažér sa nesmie snažiť získať nefér výhodu výmenou za mince.

c) Ak manažér nájde v hre chybu, ktorá by mohla znamenať nefér výhodu, je povinný ju ihneď nahlásiť.

d) Je ZAKÁZANÉ manažérom kupovať mince cez svojich referalov.

e) Manažér nemôže zámerne manipulovať výsledky pretekov

f) Manažér nesmie iným manažérom ponúkať mince aby tým ovplyvnil preteky.

g) Je zakázané spochybňovať rozhodnutie Gamemasterov na verejných stránkach v hre.

h) Je zakázané používať proxy, VPN alebo iné nástroje, ktoré skrývajú skutočnú IP adresu užívateľa. Považuje sa to za podvádzanie.

3. Pravidlá Formuly 1

a) Je dovolené vlastniť tím F1 a zároveň aby ​​majitelov jazdec jazdil za iný F1 tím, ale nie je dovolené takto ovplyvňovať a manipulovať s výsledkami pretekov. Ak by bolo niečo také preukázané, môže administrátor alebo komisia F1 rozhodnúť o nútenom predaji vlastníckeho podielu v tíme.

b) Je zakázané chcieť aby sa manažér stal fanúšikom tímu f1 cez súkromné ​​správy ak je manažér v hre menej ako mesiac a alebo ak je manažér už fanúšikom iného tímu.

c) Manažér ktorý získa podiely v tíme vďaka daru ich nesmie predať naspäť. Pokiaľ to manažér takto spraví, tieto podiely mu budú vrátené späť.

d) Pokiaľ manažér ktorý obdržal svoje akcie ako dar ostane neaktívny, pôvodný majiteľ môže požiadať o vrátenie späť. Tento transfer stojí 5 mincí.

4. Pravidlá propagácie.

a) Manažér nesmie žiadať iných ľudí aby sa registrovali viackrát na jeden referalská link.

5. Pravidlá fóra

a) Manažér nesmie používať vulgárne slová.

b) Manažér nesmie spamovať

c) Za každé porušenie zákona nesie každý manažér plnú zodpovednosť

d) Manažér nesmie urážať iných užívateľov

e) Manažér nesmie robiť reklamu iným stránkam ako je dovolené tvorcami hry

f) Každý tím F1 môže mať jednu tému pre svoj Fanklub na medzinárodnom a jednu na národnom fóre.

6. Pravidlá súťaže

6.1. Výhercovia najlepších tlačoviek.

a) Manažér nemôže vyhrať odmenu v dvoch jazykoch v jednom kole.

b) Aby manažér vyhral odmenu za tlačovku, musí mať v čase hodnotenia najlepší rating medzi tlačovkami v danom jazyku po aplikácii výpočtu ratingu pre výhercov posledných 4 kôl. Odpočty sú následovné: 50% pre posledného víťaza, 30% pre víťaza spred dvoch kôl. 20% pre víťaza spred troch kôl a 10% pre víťaza spred 4 kôl.

c) Aby mohla byť udelená odmena za tlačovú správu, musia byť danom jazyku vydané aspoň dve tlačovky od rôznych manažérov. Je možnosť že toto pravidlo bude príležitostne vynechané.

d) Ak chcete vyhrať, tlačová správa nemôže byť príliš krátka. Musí mať viac ako 500 znakov alebo viac ako 100 slov

e) Aby si mohol získať odmenu, tlačovka musí mať aspoň 3 lajky.

f) Ak chcete vyhrať manažérsku tlačovú správu, nemôže byť tá preložená pomocou Google Prekladača alebo iného prekladacieho nástroja resp. systému

g) Ak chcete vyhrať, nesmiete robiť reklamu svojej tlačovej správe u manažérov ktorí nehovoria jazykom, aký je použitý vo vašej tlačovej správe

h) Lajk od skúsenejšieho manažéra má o niečo väčší vplyv na skóre ako od nováčika.

7. Zástupcovské prihlásenie

a) Zástupcovské prihlásenie umožňuje používateľovi, na obmedzený čas, prenechať kontrolu nad svojím účtom svojmu priateľovi.

b) Aby mohol užívateľ určiť svojho zástupcu, musí byť držiteľom superlicencie.

c) Zástupca sa bude môcť prihlásiť na účet iba 21 dní po svojom prvom prihlásení. Toto sa nazýva aj Okno prihlásenia zástupcu.

d) Po skončení Okna prihlásenia zástupcu bude ďalšie prihlásenie zástupcu možné až po 30 dňoch. Toto sa nazýva aj Cooldown prihlásenia zástupcu.

e) Používateľ môže ukončiť Okno prihlásenia zástupcu skôr, ako uplynie 21 dní. V takom prípade sa Cooldown prihlásenia zástupcu začne okamžite.

f) Užívateľ sa môže prihlásiť do svojho účtu kedykoľvek počas Okna prihlásenia zástupcu.

8. Možné tresty

a) Ban manažérovho účtu.

b) Ban manažérovej IP adresy.

c) Ban na manažérov PC alebo iné zariadenie.

d) Zákaz na fórum.

e) Ban na písanie súkromných správ.

9. Odmeny za aktivitu

a) Deň aktivity sa počíta na základe MRC dňa. Ten začína o 05:00 ráno Stredoeurópskeho času a je rovnaký pre všetkých používateľov.

b) Vynechanie aktivity počas dňa a strate štatistiky v počte nepretržitých dní s aktivitou v hre nemôže byť nahradená akciou administrátorov hry.

RUNTIME 0.007s - DB 0.000s - PHP 0.007s