Na zlepšenie herného zážitku a pre analýzu návštevnosti používame cookies. Taktiež zdieľame informácie o používaní našich stránok s našimi sociálnymi médiami, reklamách a u partnerov pre analýzu. Detaily OK

Pravidlá

Obsah

Pravidlá

Všeobecné pravidlá

- Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.
- Admini majú právo posúdiť, či manažér neporušuje pravidlá.
- Rozhodnutie o treste za porušenie pravidiel je na administrátoroch hry.
- Všetky rozporuplné situácie ktoré nie sú vyslovene napísané v pravidlách hry budú posudzované a riešené adminstratorom hry.
- Vzhľadom k veľkému počtu jazykov v hre sa ustanovuje za oficialny jazyk pre riešenie problémov v hre angličtina.

Pravidlá hry

- Rovnaká osoba nesmie vlastniť viac ako jeden účet.
- Manažér sa nesmie snažiť získať nefér výhodu výmenou za mince.
- Ak manažér nájde v hre chybu, ktorá by mohla znamenať nefér výhodu, je povinný ju ihneď nahlásiť.
- Je ZAKÁZANÉ manažérom kupovať mince cez svojich referalov.
- Manažér nemôže zámerne manipulovať výsledky pretekov
- Manažér nesmie iným manažérom ponúkať mince aby tým ovplyvnil preteky.
- Je zakázané spochybňovať rozhodnutie Gamemasterov na verejných stránkach v hre.
- Je zakázané používať proxy, VPN alebo iné nástroje, ktoré skrývajú skutočnú IP adresu užívateľa. Považuje sa to za podvádzanie.

Pravidlá Formuly 1

- Je dovolené vlastniť tím F1 a zároveň aby ​​majitelov jazdec jazdil za iný F1 tím, ale nie je dovolené takto ovplyvňovať a manipulovať s výsledkami pretekov. Ak by bolo niečo také preukázané, môže administrátor alebo komisia F1 rozhodnúť o nútenom predaji vlastníckeho podielu v tíme.
- Je zakázané chcieť aby sa manažér stal fanúšikom tímu f1 cez súkromné ​​správy ak je manažér v hre menej ako mesiac a alebo ak je manažér už fanúšikom iného tímu.
-Manažér ktorý získa podiely v tíme vďaka daru ich nesmie predať naspäť. Pokiaľ to manažér takto spraví, tieto podiely mu budú vrátené späť.
-Pokiaľ manažér ktorý obdržal svoje akcie ako dar ostane neaktívny, pôvodný majiteľ môže požiadať o vrátenie späť. Tento transfer stojí 5 mincí.

Pravidlá propagácie.

- Manažér nesmie žiadať iných ľudí aby sa registrovali viackrát na jeden referalská link.

Pravidlá fóra

- Manažér nesmie používať vulgárne slová.
- Manažér nesmie spamovať
- Za každé porušenie zákona nesie každý manažér plnú zodpovednosť
- Manažér nesmie urážať iných užívateľov
- Manažér nesmie robiť reklamu iným stránkam ako je dovolené tvorcami hry
- Každý tím F1 môže mať jednu tému pre svoj Fanklub na medzinárodnom a jednu na národnom fóre.

Pravidlá súťaže

 • Výhercovia najlepších tlačoviek.
 • - Manažér nemôže vyhrať odmenu v dvoch jazykoch v jednom kole.
  - Aby manažér vyhral odmenu za tlačovku, musí mať v čase hodnotenia najlepší rating medzi tlačovkami v danom jazyku.
  - Aby mohla byť udelená odmena za tlačovú správu, musia byť danom jazyku vydané aspoň dve tlačovky od rôznych manažérov.
  - Ak chcete vyhrať, tlačová správa nemôže byť príliš krátka. Musí mať viac ako 500 znakov alebo viac ako 100 slov
  - Ak chcete vyhrať manažérsku tlačovú správu, nemôže byť tá preložená pomocou Google Prekladača alebo iného prekladacieho nástroja resp. systému
  - Ak chcete vyhrať, nesmiete robiť reklamu svojej tlačovej správe u manažérov ktorí nehovoria jazykom, aký je použitý vo vašej tlačovej správe

Možné tresty

- Ban manažérovho účtu.
- Ban manažérovej IP adresy.
- Ban na manažérov PC alebo iné zariadenie.
- Zákaz na fórum.
- Ban na písanie súkromných správ.

RUNTIME 0.016s - DB 0.000s - PHP 0.016s