Používáme cookies pro vylepšení herního zážitku a analýzu našeho vytížení. Také sdílíme informace o tvém využití stránek pro naše sociální media, reklamu a analytické partnery. Detaily OK
REGISTRUJ SE A HREJ ZDARMA!

Návod

Obsah

Návod

1 Formule 1

Formule 1 je nejvyšším levelem závodění. Narozdíl od jiných, zde je 15 týmových manažerů kteří spolu soupeří. Týmový majitelé se starají o vše v týmu. Každý se jím může stát.

1.1 Vlastnictví týmu

Každý tým má svého majitele. Bud jednoho nebo více podílníků. Podílníci mají právo hlasovat o důležitých rozhodnutích.

Máme dva typy majitelů - hlavní a minoritní

 • Hlavní majitelé
 • Hlavní majitel je ten, kdo má více než 8% podílů. Všichni hlavní majitelé musí souhlasit s rozhodnutími manažera
 • Minoritní majitelé
 • Minoritní majitel je vlastník týmu, který vlastní méně než 8 % akcií týmu. Maá hlasovací právo odpovídající počtu jejich akcií, ale nemá právo blokovat rozhodnutí manažera týmu, která vyžadují souhlas všech hlavních akcionářů.

1.1.1 Nákup týmu

Podíl v týmu lze koupit za mince. První aukce bude před startem první sezony F1. Každý se může zúčastnit a 15 nejvyšších nabídek získá svůj tým a každý z těch kdo se na nabídce podílejí získá podíl. Množství podílu ale závisí na počtu mincí.

1.1.2 Prodej vlastnictví týmu

Podíl v týmu může být prodán kdykoli. Majitel jej může prodat přímo jinému uživateli nebo přes aukci. Při tomto prodeji prodávající zaplatí poplatek 10% ze zisku.

Manažer, který koupí podíly v aukci nebo přímo, musí vyčkat nejméně 2 sezony než bude moci tyto podíly prodat. Pokud by tak chtěl učinit dříve, mají ostatní spolumajitelé přednostní právo za danou cenu podíly koupit pro sebe. O prodeji musí manažer informovat spolumajitele a počkat 48 hodin zda nebudou mít zájem. Až pak musí svůj podíl odprodat.

1.1.3 Neaktivní majitel týmu

Neaktivita majitele týmu F1 je neakceptovatelná. Tým jej potřebuje pro svůj chod. Majitel může určit svého zástupce pokud ví že bude nějaký čas neaktivní. Pokud ne, bude po 7 dnech upozorněn emailem. Pokud ani po dalších 14 dnech se neukáže, bude jeho tým dán k prodeji a mince z něj se připíšou na jeho účet. To samé platí i pro zástupce

1.1.4 Nový týmový investor

Toto je poslední možnost jak se stál majitelem týmu. Pokud finance nevypadají dobře, může se manažer rozhodnout vydat podíly a zvýšit tak rozpočet. A to nejvýše dvakrát za sezonu.

První podíly je možné vydat během 7-11 týdne sezony a je dostupné pro všechny týmy. Tým může dostat max 3 miliony.

Druhá emise akcií je možná po posledním závodě sezóny kdy systém provede výpočet statistik příjmů sezóny. Je k dispozici pro všechny týmy s výjimkou týmu s nejvyššími příjmy v sezóně. Maximální částka, kterou může tým získat, je 65 % rozdílu mezi příjmy od sponzorů, jezdců, hlasovacích bodů a odměn týmu a nejlépe vydělávajícího týmu v průběhu celé sezóny.

V obou případech je procento podílů vypočteno na základě příjmů a zisků z vydaných podílů

Nepřidělené akcie mohou zakoupit přímo majitelé týmů za 10 mincí na 1 milion, který tým za tyto akcie obdrží. Pokud tým nechce koupit všechny akcie přímo, může je umístit do aukce s minimální nabídkovou hodnotou rovnající se 8 mincím za 1M, které tým za tyto akcie obdržel. Pokud nikdo nekoupí akcie v aukci, zůstanou nepřidělené a tým je může opět koupit přímo nebo je znovu umístit do aukce. Pokud jsou v týmu nepřiřazené akcie, nelze žádat o další emise akcií.

Přímý nákup nepřiřazených akcií musí schválit všichni hlavní akcionáři. Pokud některý z hlavních akcionářů vznese v přiměřené lhůtě stížnost na rozdělení akcií, bude akce vzata zpět.

1.1.5 Týmové tresty

Tým F1 může být finančně pokutován, pokud tým, majitel či jezdec poruší pravidla při propagaci týmu. Komisař rozhodne o sumě podle míry provinění.

Pokud spolumajitel týmu poruší pravidla, může jej tým potrestat odebráním části jeho podílů. Výše podílů závisí na závažnosti provinění.

2 Manažer týmu

Každý tým má svého manažera, který uzavírá smlouvy se sponzory a jezdci, zajišťuje továrnu a zaměstnance. Tato jeho rozhodnutí poté podléhají schválení majiteli týmu.

2.1 Volby manažera

Kterýkoli manažer se může zúčastnit výběru, ale musí být nominován týmovým majitelem. Majitelé vybírají manažera každou sezonu. Výběr začíná 57.den a končí 63.den a tak zbývají 2 týdny na udělání všeho potřebného do další sezony. Majitelé také mohou vyhlásit mimořádné výběrové řízení, minimálně po 14ti dnech od najmutí nového manažera a pokud alespon 35% majitelů je pro. Výběr pak trvá 7 dní.

3 Jezdci

Každý tým má 2 jezdce. Ti nejsou vybírání automaticky jako v ostatních sériích, vybírá je manažer a majitelé.

3.1 Cena jezdce pro tým

Jezdec má velký vliv na rozvoj týmu a to mnoha způsoby

 • Výsledky závodu
 • Jezdcovi výsledky jsou důležité pro finanční odměny pro tým. Také mají vliv na týmový koeficient
 • Týmový sponzoři
 • Jezdcův rating a charisma mají přímý vliv na sponzorské týmové smlouvy.
 • Popularita týmu
 • Týmová popularita, čili týmový koeficient je ovlivněn jezdcovým ratingem a charismatem.
 • Vývoj auta
 • Jezdec využívá všech svých schopností pro vývoj auta.
 • Hodnocení práce zaměstnanců
 • Jezdec spolupracuje se zaměstnanci v mnoha směrech, např na vývoji auta. Lepší schopnost Práce s lidmi znamená vyšší motivaci pro zaměstnance pracovat více.

3.2 Jezdcova smlouva

Je odpovědností týmového manažera připravit smlouvy s jezdci. 72. dne v sezoně 18:00 CET musí tým mít 2 jezdce pod smlouvou.

Smlouva sestává z jezdcova platu nebo z jezdcovy platby týmu za sedačku. Jezdec také může přispívat mincemi jako součást smlouvy. Všechny jezdecké smlouvy jsou platné 1 sezonu.

Je možné dělat změny v jezdcově smlouvě během sezony pokud to manažer a jezdec chtějí. Není ale možné upravit podpisové bonusy. Změna podléhá nahlášení a schválení komisařem F1.

Jezdův trvající kontrakt nemůže být během sezony ukončen. Pokud tým podepíše jezdce na další sezonu a ten chce smlouvu ukončit, je rozhodnutí na komisařovi. Pokud má tým podepsané na další sezonu i sponzory, budou i tyto smlouvy stornovány. Pak může tým podpsat nového jezdce a sponzory. Tým dostane pokudu do max výše 2 000 000 a jezdec přije o 15 bodů charisma.

 • Podpisový bonus (Peníze)
 • Toto bude vyplaceno okamžitě po přijetí nabídky smlouvy.
 • Podpisový bonus (Mince)
 • Tým může jezdci vyplatit i mince jako podpisový bonus. Mince by byly vyplaceny okamžitě po podpisu smlouvy.
 • Týdenní mzda
 • Platba smluvené odměny je jezdci vyplácena každé pondělí.
 • Bonus za vítězství
 • Tým vyplatí jezdci bonus pokud jezdec vyhraje závod.
 • Bonus za bod
 • Tým vyplatí jezdci bonus pokud dojede na bodech v závodě.
 • Konstruktérský bonus
 • Tým vyplatí konstruktérský bonus jako část z vyhrané sumy za umístění v poháru konstruktérů, které tým získá na konci sezony.

3.3 Podepsání smlouvy s jezdcem F1

Tým může najmout jezdce kdykoli během sezony. Pokud by tým neměl podepsány dva jezdce na příští sezonu v době uzávěrky, tedy den 72 18:00 CET, bude diskvalifikován pro další sezonu.

 • Jezdci s ratingem v Top 50 mohou získat podpisový bonus vyšší než 500 000€.
 • Jezdci s ratingem v Top 100 mohou získat podpisový bonus maximálně 500 000€.
 • Jezdec mimo Top 200 MUSÍ zaplatit za sedačku 1 milion či více.
 • Komisař může v některých situacích povolit přijetí jezdce do týmu bez poplatku. Například pro jezdce, který závoděním za horší tým přijde o pozici v top 100 či 200 ratingu.

4 Týmové finance

Týmové finance jsou nejdůležitější částí managementu týmu. Vše se kolem nich točí.

Celkový příjem týmu je očekáván někde mezi 20ti až 50ti miliony.

4.1 Rozpočet před první sezonou

Každý tým je nakoupen za určitý obnos mincí. Více mincí pak znamenají větší počáteční rozpočet. Rozsah je 45 milionů pro nejlevnější tým až po 60 milionů pro nejdražší tým. Ostatní budou mít rozpočty mezi těmito hodnotami. Pokud bude nejlevnější tým zakoupen za více než 75% nejdražšího týmu, bude minimální rozpočet vyšší než 45m.

4.2 Sponzorské smlouvy

Sponzorské smlouvy jsou velice důležité. Každý tým může podepsat max 3 hlavní smlouvy na sezonu a 3 vedlejší smlouvy na kratší dobu. Odhadovaný příjem činí 20-30 mega za sezonu.

Sponzorské smlouvy jsou závislé na mnoha věcech. Týmový koeficient, kvalita PR manažera, ratingy...

Týmový podporovatelé jsou manažeři, kteří fandí danému týmu. Není majitelem týmu, ale je cenný pokud má velké zkušenosti. Každý z manažerů může fandit jednomu týmu F1. Také to tedy ukazuje popularitu týmu.

Tým může sponzory na další sezonu podepsat kdykoli. Bonusy jsou vypláceny ihned. Ovšem na konci sezony je lepší šance získal dražší sponzory, protože tým má podepsané jezdce a týmový rating může být vyšší.

4.3 Finanční odměny

Také jaké v reálu jsou i zde týmy odměněny v poháru konstruktérů. Vítěz bere 10milionů, každý další o milion méně.

4.4 Dotace pro tým

Každý manažer může během 11. týdne sezony ze svého konta darovat finance týmu. To může také být součástí jezdecké smlouvy. Dotace mohou ale provádět manažer až poté co dosáhne ratingu 200.000 a tým tak může získat maximálně 5,000,000€.

4.5 Darované propagační hlasy

Každý může podpořit tým jeho/jejími hlasovacími body. Tyto body mohou být vyměněny za peníze na konci sezony. Samozřejmě ne neomezeně,je tu určitý limit. Tým, který vymění nejvíce hlasovacích bodů, může získat maximálně 5 milionů, další získají méně podle toho kolik hlasovacích bodů směnili. Tým s nejvíce hlasy získá 3,000,000€ a ostatní poměrně k tomu kolik hlasů odevzdali. Tedy odevzdaný poloviční počet hlasů znamená 1,500,000€. Tým nemusí odevzdat hlasy každou sezonu, může se je ponechat do dalších sezon.

Hlasovací body mohou být získány zde a mohou být vyměněny manažerem za mince s malým poplatkem MRC

4.6 Negativní stav účtu

Pokud se tým F1 dostane do záporné bilance na účtě, herní engine nastaví limity týmových výdajů na transakce, za což ale i tým zaplatí denní poplatek. Ten je 5% z dlužné částky. Tým navíc v této situaci nemůže dělat:

 • Nelze obnovovat smlouvy zaměstnanců
 • Nelze spustit nové projekty vývoje
 • Nelze stavět (vylepšovat) budovy
 • Nelze v komerčním oddělení zadávat úkoly, které jsou za peníze

5 Týmové budovy

Každý tým má své sídlo. V něm tráví čas zaměstnanci. Některé části zázemí slouží vývoji auta, jiné pomáhají lépe týmu fungovat.

 • Týmová hlavní budova
 • Toto je hlavní týmová budova. V ní jsou kanceláře a další místnosti. Lepší tato budova znamená vyšší produktivitu zaměstnanců a také dělá lepší dojem na návštěvníky týmu.
 • Centrum výzkumu a vývoje
 • Zde se děje veškerý výzkum a vývoj dílů na auto.
 • Oddělení šasi
 • Nejdůležitější částí vozu je šasi. Zde se vyvíjí.
 • Motorové oddělení
 • Není nutné aby si tým vyvíjel vlastní motor, ale pokud chce, zde je to pravé místo.
 • Dílna
 • Dílna je místo kde se skládají auta. Kvalita tohoto oddělení má vliv na kvalitu vozu, jak závodního tak i toho do větrného tunelu.
 • CAD Centrum
 • Centrum počítačové simulace. Oddělení pomáhá k lepší efektivitě v designu vozu. Dodává vyšší přesnost a simulaci pro vyšší kvalitu designovaných součástek.
 • CAM Centrum
 • Počítačová podpora výroby - pomáhá tvým zaměstnancům v dílně k vyšší kvalitě vozu. Zvyšuje rychlost produkce dílů a jejich vyšší kvalitu.
 • Větrný tunel
 • Zde se testuje aerodynamika navrhovaného vozu. Lepší větrný tunel dokáže testovat větší modely vozů s lepšími výsledky
 • Testovací okruh
 • Zde se testuje reálný vůz v reálných podmínkách.
 • Klub zaměstnanců
 • Zaměstnanci také potřebují kde odpočívat aby neztráceli motivaci. Sem také manažeři zvou potenciální sponzory.
 • Týmové muzeum
 • Muzeum zlepšuje popularitu týmu s dlouhou úspěšnou historií. Také dělá dobrý dojem na sponzory.

5.1 Prodat budovu

Týmy F1 mohou prodávat své budovy, pokud si myslí že je třeba nepotřebují. Budovy dělíme na primární běžné zařízení. A každá skupina má různá pravidla při bourání (prodeji).

5.1.1 Primární budovy

Primární budovy jsou: Oddělení šasi, Motorové oddělení a Centrum výzkumu a vývoje.

 • Zhoršení kvality součástky
 • -Maximální povolená kvalita dílu po zbourání budovy z levelu5 na level 4 je 80%
  -Maximální povolená kvalita dílu po zbourání budovy z levelu4 na level 3 je 61%
  -Maximální povolená kvalita dílu po zbourání budovy z levelu3 na level 2 je 43%
  -Maximální povolená kvalita dílu po zbourání budovy z levelu2 na level 1 je 26%
  -Maximální povolená kvalita dílu po zbourání budovy z levelu1 na level 0 je 10%
  -Pokud má díl vyšší kvalitu než limit uvedený výše, pak je použit koeficient 0,95 pro zhoršení dílu. Pro příklad pokud snížíte Vývojové oddělení z 4 na 3 a chlazení má kvalitu 50%, pak kvalita bude snížena na 0.95*50% = 47.5%
 • Opětovná vylepšení budovy
 • Díly již nebudou moci být vylepšeny, pokud tým postaví level budovy zpět.
 • Potenciál
 • Potenciál dílu bude stále stejný, takže může být díl později vylepšen.
 • Vrácení peněz za budovu
 • Při bourání budovy získá tým zpět 60% ceny konstrukce.

5.1.2 Standardní budovy

Všechny standardní budovy mohou být bourány bez dalších následků. Tým získá zpět 60% nákladů na stavbu.

JménoLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5
Týmová hlavní budova1 000 000€
50 000€
5 Dnů
1 000 000€
100 000€
7 Dnů
1 000 000€
150 000€
10 Dnů
1 000 000€
200 000€
15 Dnů
1 000 000€
250 000€
20 Dnů
Klub zaměstnanců200 000€
20 000€
3 Dnů
250 000€
40 000€
5 Dnů
300 000€
60 000€
7 Dnů
350 000€
80 000€
9 Dnů
400 000€
100 000€
12 Dnů
Týmové muzeum300 000€
15 000€
3 Dnů
300 000€
30 000€
5 Dnů
300 000€
45 000€
7 Dnů
300 000€
60 000€
9 Dnů
300 000€
75 000€
12 Dnů
Centrum výzkumu a vývoje1 000 000€
100 000€
5 Dnů
2 000 000€
200 000€
7 Dnů
3 000 000€
300 000€
10 Dnů
4 000 000€
400 000€
15 Dnů
5 000 000€
500 000€
20 Dnů
Oddělení šasi1 000 000€
100 000€
5 Dnů
2 000 000€
200 000€
7 Dnů
3 000 000€
300 000€
10 Dnů
4 000 000€
400 000€
15 Dnů
5 000 000€
500 000€
20 Dnů
Motorové oddělení1 000 000€
100 000€
5 Dnů
2 000 000€
200 000€
7 Dnů
3 000 000€
300 000€
10 Dnů
4 000 000€
400 000€
15 Dnů
5 000 000€
500 000€
20 Dnů
Dílna1 000 000€
100 000€
5 Dnů
2 000 000€
200 000€
7 Dnů
3 000 000€
300 000€
10 Dnů
4 000 000€
400 000€
15 Dnů
5 000 000€
500 000€
20 Dnů
CAD Centrum500 000€
50 000€
2 Dnů
500 000€
60 000€
2 Dnů
500 000€
70 000€
2 Dnů
500 000€
80 000€
2 Dnů
500 000€
90 000€
2 Dnů
CAM Centrum500 000€
50 000€
2 Dnů
500 000€
60 000€
2 Dnů
500 000€
70 000€
2 Dnů
500 000€
80 000€
2 Dnů
500 000€
90 000€
2 Dnů
Testovací okruh500 000€
25 000€
5 Dnů
500 000€
50 000€
5 Dnů
500 000€
75 000€
5 Dnů
500 000€
100 000€
5 Dnů
500 000€
125 000€
5 Dnů
Větrný tunel1 000 000€
50 000€
3 Dnů
1 500 000€
75 000€
3 Dnů
2 000 000€
100 000€
3 Dnů
2 500 000€
125 000€
3 Dnů
3 000 000€
150 000€
3 Dnů

6 Zaměstnanci

6.1 Role zaměstnanců F1

Každý tým potřebuje zaměstnance aby mohl fungovat. V týmu je pro ně mnoho pracovních pozic a všichni jsou rozděleni do pracovních týmů se svými specifickými úkoly

 • Šéf designer
 • Šéf designer je odpovědný za všechny díly na autě. Odpovídá za práci všech designérů. Je nejdůležitější osobou, která ovlivňuje jak dobré vaše auto může být. Měl by být dobrým designérem ale také by měl být dobrý jako projektový manažer. Jeho designérská vlastnost má vliv na kvalitu dílů. Jeho vlastnost projektového manažera ovlivní práci zaměstnanců všech designérských týmů pod ním.
 • Šéf inženýr
 • Šéf inženýr je odpovědný za výrobu vyvinutých součástek. Je vedoucím inženýrských týmů, které jsou odpovědné za spolehlivost součástek. Také součástky připravují na testování během vývoje. Jeho vlastnost projektového manažera je důležitá pro udržení pracovní morálky podřízených a jeho inženýrská, mechanik a designové vlastnosti mají vliv na výstup inženýrských prací.
 • Šéf mechanik
 • Šéf mechanik je lídrem mechaniků. Má vliv na spolupráci všech mechaniků, což ovlivní jeho umění projektového manažera, přičemž může i sám dělat práci mechanika. Ikdyž jeho mechanická schopnost vlastně není potřeba, ale tím musíte platit o jednoho mechanika více pokud Šéf mechanik tuto práci nezastane.
 • Šéf závodní inženýr
 • Šéf závodní inženýr vede ostatní inženýry. Je odpovědný za oba závodní inženýrské týmy a také za testovací inženýry. Jejich primárním úkolem je analyzovat data z tratě a pomáhat vylepšovat setup. Také jsou velmi důležití pro vývoj auta díky jejich analýze z trati a zpětné vazbě designérům. Využívá vlastnost projektového manažera aby podřízení lépe pracovali a jeho vlastnost závodní inženýr má dopad přímo na výsledky týmu.
 • Šéf testovaní inženýr
 • Šéf testovací inženýr je důležitou osobou pro vývoj auta. Pracuje pod Šéfzávodním inženýrem, když vede všechny závodní inženýry během testování vozu. Měl by být dobrým projektovým manažerem, závodním inženýrem a také designérem pro lepší zpětnou vazbu.
 • Šéf komerční manažer
 • Šéf komerční manažer je důležitou osobou pro týmové finance. Vede celé komerční oddělení a měl by být dobrým projektovým manažerem a také přímo ovlivňuje výsledky komerčního oddělení jeho PR vlastností, což má vliv na sponzory.
 • Hlavní závodní inženýr
 • Jsou dva hlavní závodní inženýři a dva závodní inženýrské týmy. Každý pro jedno auto. To znamená že celý inženýrský může být dělaný přímo pro daného jezdce. Hlavní závodní inženýr tedy vede jeden z týmů a potřebuje být dobrým projektovým manažerem a také dobrým závodním inženýrem.
 • Vedoucí týmu designérů
 • Jsou zde tři designérští vedoucí, každý pro jeden tým designérů. Každý z těchto týmů může pracovat jen na jednom projektu v čase. Vedoucí designérských týmů pracuje pod Šéf designerem a potřebuje být dobrým projektovým manažerem pro dobrou motivaci lidí a také se hodí být designérem.
 • Komerční manažer
 • Komerční manažer pracuje pod Šéf komerčním manažerem. Pracuje na úkolech zadaných komerčním oddělením a primární vlastností je PR manažer.
 • Designer
 • Designer pracuje v jednom ze třech designerových týmů na vývojových projektech. Hlavní vlastností je designér.
 • Inženýr
 • Inženýři pracují pod Šéf inženýrem a vyrábí součástky. Hlavní vlastností je závodní inženýr, mechanik a design.
 • Závodní inženýr
 • Závodní inženýr pracuje v jednom ze dvou týmů závodních inženýrů. Primárně využívá vlastnost závodního inženýra.

6.2 Smlouva zaměstnance

Týmy F1 mohou získat zaměstnance dvěma způsoby. Bud si je přímo najmout a nebo je získat od jiných manažerů.

Týmy mohou najmout vlastní zaměstnance pro zlepšení výkonnosti. Pro najmutí zaměstnance musí manažer nebo asistent jít na profil týmu a pak na stránku s trhem se zaměstnanci, kde mohou nové lidi najmout.

Týmový manažer může vybrat až 10 zaměstnanců od spolumajitelů týmu či jezdců týmu. Těchto deset zaměstnanců může být kdykoli změněno.

6.3 F1 Mechanici v boxech

Každý tým F1 má své mechaniky pro boxy. Oba jezdci využívají ty stejně mechaniky. Ve formuli jedna tedy jezdec v závodě využívá týmové mechaniky a ne ty své. Mechaniky pro závod určuje manažer týmu.

7 Vůz F1

Týmy vyvíjejí své vozy pro sezonu F1. Ve hře není k dispozici žádný defaultní vůz F1 jako v jiných sériích.

7.1 Vytvořit vůz F1

Týmy mohou stavět vůz od nuly kdykoli chtějí. Měli by mít vlastní šasi dříve než ostatní aerodynamické části, protože jinak by se součástky nedali na novém šasi použít.

Poté co je šasi dokončeno, tým dostane základní aero díly, které mají kvalitu asi poloviny kvality šasi. Tým tyto díly může použít, vylepšit a nebo vyvinout pro šasi díly své vlastní.

7.2 Vylepšit vůz F1

Tým může vylepšovat díl kdykoli během sezony. Není žádný limit pro vylepšování, dokud nedojde ke změně šasi či změně aerodílů z předchozí sezony.

7.3 Upravit vůz pro následující sezonu

Během posledního týdne aktuální sezony, tým může požádat o úpravu starého šasi, pokud si nemohou vytvořit nové pro příští sezónu. Pokud tým zvolí tuto možnost pak bude jejich šasi zhoršeno o 20%. Systém pro toto šasi také vygeneruje nové standardizované aerodíly, které budou mít zhruba 50% kvality šasi. Tyto standardizované aerodíly nemohou být vylepšovány, ale tým může si vytvořit díly nové.

7.4 Stopnout projekt

Pokud je tým v potížích či udělal při stavbě budovy chybu, může rozestavěnou budovu a její stavbu stornovat. Pokud tak učiní, získá tým zpět 90% ceny stavby.

7.5 Dodavatelé

Dodavatelé musejí být zvolení před finalizací F1, tedy před 72. dnem sezony 18:00 CET. Jinak systém sám vybere nejhorší díly od dodavatelů. Systém by také vybral nejhorší díly pokud by byl tým v záporných financích a nemá vybrané dodavatele. Dodavatelé nemusejí být vybráni pokud tým vyvinul své vlastní díly.

7.6 Motor F1

Moderní motory F1 sestávají ze 4 hlavních částí - spalovací motor, KGU-K, MGU-H a turbo. Tyto části se vyvíjejí samostatně a dohromady je pak skládá motorové oddělení.

7.6.1 Tuning motoru

Klíčovou částí vyrobených motorů je možnost jejich tuningu. Máme 3 parametry, které lze měnit, které udávají jak je motor naladěn. Špatným naladěním můžeme i vlastnosti motoru zhoršit. Také mají různá nastavení rozdíly ve výsledných vlastnostech motoru, tedy že lze navýšit topspeed či ovladatelnost a brzdy. Stejně tak i spolehlivost ale za cenu nižšího výkonu. Po změně nastavení se výsledky projeví druhý den ráno.

7.6.2 Analýza motoru

Všechny výsledky tuningu jsou v tabulce a lze z nich dohledat jaká kombinace je nevhodnější.

7.6.3 Použití motorů

Pro závod a kvalifikace se využije aktuálně uložený tuning, lze tedy parametry nastavovat kdykoli před žádaným využitím.

7.6.4 Dodavatelé

Alternativou je pro týmy nákup dodavatelského motoru. Rozdílem je, že jsou to hotové motory a nejde použít tuning.

8 Další zdroje informací

8.1 Novinky na MyRacingCareer

8.2 Tumblr Blog

RUNTIME 0.010s - DB 0.000s - PHP 0.010s