Używamy cookies, aby ulepszyć grę i do analizy ruchu użytkowników. Dzielimy się również informacjami na temat korzystania z naszej strony z naszymi partnerami społecznościowymi, reklamowymi i analitycznymi. Szczegóły OK
ZAREJESTRUJ SIĘ I GRAJ ZA DARMO!

Instrukcja

Spis Treści

Instrukcja

1 Formuła 1

Seria Formuła 1 jest najwyższym poziomem współzawodnictwa samochodów wyścigowych w grze. W odróżnieniu od innych serii, w zawodach Formuły 1 bierze udział 15 drużyn. Właściciele zespołu kierują wszystkimi ważnymi rzeczami wymaganymi do prowadzenia zespołu. Każdy może stać się właścicielem zespołu.

1.1 Własność Zespołu

Każda drużyna ma właścicieli. Niektóre zespoły mogą mieć właściciela tylko w jednej osobie, a inne mogą mieć wielu akcjonariuszy. Wszyscy akcjonariusze mają prawo głosu przy podejmowaniu ważnych decyzji zespołu.

Istnieją poziomy własności zespołu – udziałowcy główni i mniejsi.

 • Główni Akcjonariusze
 • Głównym udziałowcem jest właściciel zespołu posiadający co najmniej 8% udziałów w zespole. Wszyscy główni udziałowcy muszą zgodzić się z decyzjami kierownika zespołu dotyczącymi własności.
 • Mniejsi Akcjonariusze
 • Mniejszy udziałowiec to właściciel zespołu posiadający mniej niż 8% udziałów w zespole. Mają prawo głosu odpowiednie do liczby posiadanych akcji, ale nie mają prawa blokować decyzji kierownika zespołu, co wymaga zgody wszystkich głównych akcjonariuszy.

1.1.1 Kupno Zespołu

Udziały w zespole można kupić na aukcji za monety. Pierwsza taka aukcja zostanie uruchomiona jeszcze przed pierwszym sezonem Formuły 1. Każdy będzie miał prawo do złożenia oferty jednemu z zespołów lub wzięcia udziału w ofercie grupowej dla danego zespołu. 15 najwyższych ofert zwycięża aukcję i właściciele tych ofert otrzymają swoje udziały w danym zespole. Ilość udziałów zależy od zainwestowanych liczby monet.

1.1.2 Sprzedaż Własności Zespołu

Udziały w zespole w każdej chwili mogą zostać sprzedane przez ich właścicieli. Można sprzedać dowolną ilość udziałów bezpośrednio innemu użytkownikowi za jakąkolwiek kwotę lub umieścić je na aukcji i dostać monety z najlepszej oferty. Jest to jeden ze sposobów, aby uzyskać prawo własności zespołu już po starcie Formuły 1. Opłata za aukcję i sprzedaż bezpośrednią wynosi 10% ceny i jest pokrywana przez sprzedającego.

Menedżer, który kupuje udziały za pośrednictwem aukcji lub sprzedaży bezpośredniej, musi poczekać co najmniej 2 sezony, zanim będzie mógł je odsprzedać. W przypadku wcześniejszej sprzedaży, musi w pierwszej kolejności zapytać współwłaścicieli o ich chęć zakupu, oraz uzgodnić z nimi cenę sprzedaży, a jeśli ktoś jest zainteresowany musi sprzedać udziały (lub ich część) tym zainteresowanym współwłaścicielom. Główny menadżer zespołu musi poinformować współwłaścicieli na forum zespołu i odczekać 48 godzin, zanim będą mogli zacząć sprzedawać swoje udziały.

1.1.3 Bezczynność Właściciela Zespołu

Brak aktywności właściciela zespołu jest nie do przyjęcia. Dla funkcjonowania zespołu wymagane są częste działania. Właściciel ma prawo aby ustanowić swojego delegata, który będzie dbał o interesy podczas nieobecności właściciela. Nieaktywny właściciel, który nie ma delegata, po 7 dniach zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli nadal będzie nieaktywny, po kolejnych 14 dniach jego udziały w zespole zostaną umieszczone na sprzedaż na aukcji, a uzyskane monety zostaną dodane do konta właściciela, tak aby mógł z nich korzystać gdy tylko stanie się aktywny. Jeśli właściciel ustanowił delegata i staje się nieaktywny - nie ma problemu, dopóki ten delegat nie staje się nieaktywny lub delegat postanawia przestać pracować dla zespołu. Wtedy po 7 dniach właściciel dostanie powiadomienie e-mailem, a po kolejnych 14 dniach jego udziały w zespole zostaną umieszczone na sprzedaż za pośrednictwem aukcji.

1.1.4 Nowy Inwestor Zespołu

To ostatnia możliwość zostania właścicielem zespołu. Jeśli finanse nie wyglądają dobrze, właściciele zespołu mogą zdecydować się na wydanie nowych udziałów zespołu i zwiększenie budżetu zespołu. Można to zrobić 2 razy w sezonie.

Pierwsza emisja akcji jest możliwa w 7-11 tygodniu sezonu i jest dostępna dla wszystkich drużyn. Maksymalna liczba, jaką może otrzymać zespół, to 3 miliony.

Druga emisja akcji jest możliwa po ostatnim wyścigu sezonu i wyliczeniu przez system statystyk przychodów sezonu. Jest dostępna dla wszystkich drużyn z wyjątkiem najlepiej zarabiającej drużyny sezonu. Maksymalna kwota, jaką zespół może otrzymać, to 65% różnicy między dochodami od sponsorów, kierowców, punktami głosowania i nagrodami zespołu wnioskującego i zespołu najlepiej zarabiającego w ciągu całego sezonu.

W obu przypadkach procent wyemitowanych akcji zostanie obliczony na podstawie dochodów z sezonu drużynowego oraz środków uzyskanych z emisji akcji.

Nieprzypisane udziały mogą być kupowane bezpośrednio przez właścicieli zespołu w cenie 10 monet za każdy 1 mln otrzymany przez zespół za te udziały. Jeśli zespół nie chce kupować wszystkich bezpośrednio, może wystawić na aukcję akcje z minimalną wartością oferty równą 8 monet za każdy 1 mln otrzymany przez zespół za te akcje. Jeśli nikt nie kupi akcji na aukcji, pozostają one nieprzypisane, a zespół może ponownie dokonać zakupu bezpośrednio lub ponownie wystawić na aukcję. Jeśli w zespole znajdują się nieprzypisane akcje, nie można żądać innych emisji akcji.

Bezpośredni zakup nieprzydzielonych akcji musi zostać zatwierdzony przez wszystkich głównych akcjonariuszy. Jeśli którykolwiek z głównych akcjonariuszy zgłosi w rozsądnym terminie skargę dotyczącą dystrybucji akcji, działanie zostanie cofnięte.

1.1.5 Kary Zespołu

Zespoły Formuły 1 mogą zostać ukarane finansowo jeśli zespół, właściciel albo kierowca złamie zasady dotyczące reklamowania ich zespołu. Komisarz zadecyduje o karze biorąc pod uwagę fakty i standardowe kary.

Jeżeli właściciel zespołu łamie zasady, zespół może ukarać go poprzez zabranie części udziałów. Ilość przejmowanych udziałów zależy od stopnia danego przewinienia.

2 Menadżer Zespołu

Każdy zespół ma swojego Menadżera, który przygotowuje umowy ze sponsorami i kierowcami, przygotowuje instrukcje rozwoju samochodu, ulepszeń i obsługuje pracowników. Wszystkie te decyzje są następnie zatwierdzane przez właścicieli.

2.1 Wybory Menadżera

W wyborach może brać udział każdy użytkownik, ale musi on być nominowany przez jednego z właścicieli zespołu. Właściciele zespołu wybierają menadżera zespołu co sezon. Wybory rozpoczynają się 57 dnia sezonu, a kończą 63 dnia sezonu, pozostają więc pełne 2 tygodnie na czynności i działania potrzebne przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Właściciele mogą również zainicjować wybory przedterminowe, po upływie co najmniej 14 dni bieżącej pracy menedżera, jeśli co najmniej 35% właścicieli zgłosi taką potrzebę. Te wybory również trwają 7 dni.

3 Kierowcy

Każdy zespół ma 2 kierowców podczas jednego sezonu. W odróżnieniu do standardowej serii, w Formule 1 nie ma automatycznego systemu przyjmowania kierowców w oparciu o ich ocenę. Menadżer zespołu wraz z właścicielami muszą wziąć pod uwagę wszystkie cechy kierowcy i do zespołu wybrać tych najlepszych.

3.1 Wartość Kierowcy dla Zespołu

Kierowca ma duży wpływ na rozwój zespołu, na wiele sposobów.

 • Wyniki Wyścigu
 • Wyniki kierowcy w wyścigu są bardzo ważne ze względu na korzyści finansowe dla zespołów. To także wpływa na współczynnik teamu.
 • Sponsorzy Zespołu
 • Ocena kierowcy i charyzma wpływa bezpośrednio na dochód zespołu z ofert sponsorskich.
 • Popularność Zespołu
 • Popularność zespołu reprezentowana przez współczynnik drużyny zależna jest bezpośrednio od ocena kierowcy i jego charyzmy.
 • Rozwój Samochodów
 • Kierowca wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności aby pomóc usprawniać samochód. Jest to ważne dla przyszłości zespołu.
 • Ocena Pracy Pracowniców
 • Kierowca współpracuje z pracownikami na różne sposoby, rozwijając samochód itd. Lepsze umiejętności Zarządzaniem ludźmi motywuje pracowników do cięższej pracy.

3.2 Kontrakt Kierowcy

Obowiązkiem menadżera zespołu jest przygotowanie umów z kierowcami. Do godz. 18:00 72 dnia sezonu muszą być zaakceptowane 2 kontrakty z kierowcami przygotowane przez menadżera zespołu.

Kontrakt zawiera wynagrodzenie do wypłaty dla kierowcy lub płatność, którą kierowca wnosi do zespołu za prawo miejsca w teamie. Kierowca może również darować monety drużynie jako część umowy. Wszystkie kontrakty kierowcy są ważne przez jeden sezon.

Możliwe jest dokonanie zmian w kontrakcie kierowcy podczas sezonu, jeśli menedżer zespołu i kierowca tak uważają. Bonusy za podpisanie nie mogą się jednak zmienić. W tym wypadku menedżerowie i kierowcy muszą skontaktować się z komisarzem aby zaakceptować zmiany.

Kontrakt ważny i wiążący kierowców nie może zostać odwołany w trakcie sezonu. Jeśli zespół podpisał kontrakt na następny sezon, ale kierowca chce anulować umowę, wówczas komisarz F1 będzie musiał wydać orzeczenie w tej sprawie. Jeśli umowa zostanie anulowana, umowy zespołu ze sponsorami na kolejny sezon oraz premia za podpisanie również zostaną anulowane. Zespół może następnie zakontraktować nowego kierowcę i nowych sponsorów. Zespół zostanie ukarany grzywną w wysokości 2 000 000 euro za niewłaściwe zarządzanie, a kierowcy, którego umowa została anulowana, zostanie odjęte 15 punktów od umiejętności Charyzmy.

 • Bonus za podpisanie (Pieniądze)
 • Będzie wypłacone natychmiast przez zespół lub kierowcę kiedy kierowca zaakceptuje ofertę zespołu.
 • Bonus za podpisanie (Monety)
 • Zespół może zapłacić menedżerowi kierowcy monety za jego przyjęcie do zespołu. Będą one wypłacone zaraz po tym kiedy kierowca zaakceptuje ofertę kontraktu zespołu.
 • Wynagrodzenie Tygodniowe
 • W każdy poniedziałek zespół wypłaca kierowcy ustaloną kwotę pieniędzy.
 • Bonus za Zwycięstwo
 • Zespół płaci bonus kierowcy jeśli ten wygra wyścig.
 • Bonus za Punktowanie
 • Zespół płaci bonus kierowcy, jeśli ten zdobędzie punkty w wyścigu.
 • Bonus Konstruktorów
 • Zespół płaci bonus konstruktorów kierowcy z puli nagród mistrzostw konstruktorów, jaką zespół może wygrać na koniec sezonu.

3.3 Podpisanie umowy z Kierowcami F1

Zespoły Formuły 1 mogą zatrudniać kierowców w dowolnym momencie sezonu. Jednak każdy zespół musi mieć podpisane umowy na kolejny sezon z dwoma kierowcami przed godziną 18:00, 72 dnia sezonu. Jeżeli zespół nie będzie miał podpisanych kontraktów w wymaganym czasie, zostanie zdyskwalifikowany z serii Formuły 1.

 • Kierowcy z Top 50, w kontrakcie, mogą otrzymywać premię za podpisanie umowy powyżej kwoty 500,000€.
 • Kierowcy z Top 100, w kontrakcie, mogą otrzymywać premię za podpisanie umowy do kwoty max 500,000€.
 • Kierowcy spoza Top 200, muszą zapłacić co najmniej kwotę 1M, aby zapewnić sobie miejsce w zespole F1.
 • Komisarz, w pewnych sytuacjach może zezwolić, aby kierowcy ścigali się bez zapłaty, na przykład kierowcy, którzy spadli w rankingu poza Top100 lub 200 jeżdżąc w tym czasie w jednym zespole.

4 Finanse Zespołu

Finanse zespołu są najważniejszą częścią zarządzania zespołem. Wszystko opiera się o pieniądze. Kontrakty z kierowcą, sponsorzy, budżet na rozwój samochodu, infrastruktura, pensje pracowników i tak dalej.

Przewidywany całkowity dochód zespołu zawiera się w kwocie od 20 do 50 milionów.

4.1 Budżet Przed Pierwszym Sezonem

Każdy zespół jest wykupiony za określoną ilość monet. Więcej zapłaconych monet powinno oznaczać lepszą pozycję startową dla zespołu, a więc droższe zespoły będą posiadały większy budżet startowy. Zakres wielkości budżetu wynosi od 45 mln dla najtańszego zespołu, do 60 mln dla najdroższego. Średnią ważoną jest obliczony budżet dla reszty zespołów. Jeśli najtańszy zespół zostanie kupiony za więcej niż 75% ceny zespołu najdroższego, budżet startowy będzie wyższy niż 45 milionów.

4.2 Oferty Sponsora

Umowy ze sponsorami są bardzo ważne. Każda drużyna może podpisać umowę z 3 głównymi sponsorami na okres pełnego sezonu, oraz z 3 mniejszymi sponsorami na krótszy czas. Szacowany dochód od sponsorów to od 20 do 30 milionów na sezon.

Kontrakt ze sponsorem zależy od wielu czynników. Współczynnik, który reprezentuje popularność zespołu, jakość menedżerów PR, ocena kierowców, charyzma kierowców a także liczba wspierających zespół.

Grupą wspierająca zespół są inni użytkownicy gry, którzy są fanami drużyny. Nie muszą być właścicielem teamu i mają większą wartość jeśli mają większe doświadczenie. Każdy użytkownik może być fanem tylko jednego zespołu, ważnym wiec zadaniem dla właścicieli drużyny i menedżera jest, aby przyciągnąć jak najwięcej użytkowników. To obrazuje stopień popularności zespołu.

Zespoły mogą zaakceptować sponsorów na następny sezon w każdej chwili kiedy chcą, otrzymają także premie finansowe od sponsorów za podpisanie z nimi umowy. Jednak na koniec sezonu zespoły mają większe szanse na uzyskanie lepszych sponsorów, ponieważ mają już kontrakty z kierowcami i oceny zespołu są również prawdopodobnie wyższe.

4.3 Nagrody Finansowe

Podobnie jak w prawdziwej F1, nagradzane są również najlepsze drużyny w kategorii konstruktorów. Nagradzane jest 10 najlepszych zespołów, 10 milionów przypadnie zwycięskiej drużynie, a 1 mln dla 10-ego teamu.

4.4 Darowizna dla zespołu

Każdy kierowca z oceną powyżej 200.000 może zrobić darowiznę na konto jakiegokolwiek zespołu F1. Maxymalna kwota darowizny w danym sezonie wynosi 5 000 000 € i można jej dokonać w 11 tygodniu sezonu. Jedynym wyjątkiem są zakontraktowani na kolejny sezon kierowcy. Mogą oni przekazać darowiznę w momencie podpisywania kontraktu, ich wpłata wlicza się w ogólny limit 5 000 000 €.

4.5 Przekazywanie punktów głosowania

Użytkownicy mogą również przekazać swoje punkty głosowania dowolnie wybranemu zespołowi. Pod koniec sezonu oddane punkty do głosowania są automatycznie wymieniane na pieniądze w grze dla zespołów F1. Zespół, która otrzyma najwięcej punktów głosowania, otrzyma 3 000 000 €, podczas gdy reszta zespołów zdobędzie kwotę w zależności od tego, ile otrzymała puntów w porównaniu do zespołu, który otrzymał ich najwięcej. Na przykład zespół, który otrzymał połowę tylu punktów głosowania, otrzyma 1 500 000 €. Punkty głosowania można również przenieść na przyszłe sezony, jeśli nie zostanie osiągnięty minimalny cel ustalony przez zespół.

Punkty za głosowanie można zdobywać tutaj, mogą być one także wymieniane za monety (potrącana jest wtedy niewielka opłata dla MyRacingCareer).

4.6 Ujemny Bilans

Jeśli zespół F1 będzie miał ujemny bilans to silnik gry ustawia limit transakcji zespołu i zespół ponosi codzienne opłaty z tego tytułu. Opłata wynosi 5% i liczona jest od wartości bilansu ujemnego. Zespół nie może zrobić następujących rzeczy mając ujemny bilans:

 • Brak możliwości odnowienia kontraktów pracowników
 • Brak możliwości rozpoczęcia nowego projektu bolidu
 • Brak możliwości ulepszania obiektów
 • Brak możliwości korzystania z możliwości Departamentu Handlowego, które potrzebują finansów

5 Infrastruktura Zespołu

Każdy zespół potrzebuje miejsca do działania. Są różne obiekty, gdzie pracownicy zespołu spędzają swój czas będąc w pracy jak i poza nią. Niektóre obiekty pomagają w budowie dobrego samochodu, inne pomocne są dla stworzenia dobrego zespołu.

 • Główna Siedziba Zespołu
 • Jest to budynek główny zespołu, gdzie pracuje większość jego pracowników. Składa się on z biur, sal konferencyjnych i tak dalej. Lepsza siedziba poprawia wydajność pracowników zespołu, a także poprawia wizerunek teamu.
 • Centrum Badań i Rozwoju
 • Aby zyskać przewagę nad konkurencją, każdy zespół musi prowadzić własne badania i opracowywać lepsze komponenty do samochodu. Centrum BiD jest właśnie miejscem dla takich działań.
 • Departament Konstrukcyjny Podwozia
 • Najważniejszą częścią samochodu opracowaną przez zespół jest podwozie samochodu. Departament konstrukcyjny jest właśnie obiektem, w którym trwają prace nad rozwojem podwozia.
 • Departament Silnika
 • Nie jest konieczne, aby zespół budował swój własny silnik. Ale gdy zdecyduje się to zrobić, ten obiekt jest po prostu niezbędny.
 • Warsztat
 • Warsztat to miejsce, w którym budowane są samochody. Jakość tego obiektu wpływa na jakość budowanych samochodów - samochodów wyścigowych jak i modeli dla tunelu aerodynamicznego.
 • Komputerowe wspomaganie Projektowania
 • Komputerowe wspomaganie Projektowania pomaga zespołowi projektowemu pracować z większą wydajnością. Zapewnia lepszą precyzję i symulację zaprojektowanej części.
 • Komputerowe wspomaganie Produkcji
 • Komputerowe wspomaganie Produkcji pomaga personelowi warsztatów budować samochody lepszej jakości. Zapewnia lepszą precyzję przy budowie części, a także poprawia szybkość produkcji.
 • Tunel Aerodynamiczny
 • Tunel aerodynamiczny jest miejscem do testowania właściwości aerodynamicznych samochodów. Lepszy tunel aerodynamiczny pozwala testować większe modele, co oznacza lepsze wyniki.
 • Tor Testowy
 • To jest miejsce, w którym inżynierowie mogą testować już zbudowany samochód w rzeczywistych warunkach torowych.
 • Klub Pracowniczy
 • Pracownicy po pracy potrzebują odpoczynku, aby nie stracić motywacji do dalszej pracy następnego dnia. Jest to również miejsce, gdzie menedżerowie zespołów przyjmują potencjalnych sponsorów.
 • Muzeum Zespołu
 • Muzeum poprawia popularność zespołu z długą, uwiecznioną sukcesami, historią. Poprawia także wizerunek teamu wśród potencjalnych sponsorów.

5.1 Sprzedaj Obiekt

Zespoły Formuły 1 mogą sprzedać swoje obiekty jeśli uważają, że popełniły błąd budując je. Rozdzielamy obiekty na główne i zwykłe. Mają one osobne reguły podczas sprzedaży.

5.1.1 Główne Obiekty

Główne obiekty to: departament podwozia, departament silnika i centrum badań i rozwoju.

 • Degradacja Jakości Części
 • -Maksymalna dopuszczalna jakość części po degradacji obiektu z poziomu 5 na poziom 4 wynosi 80%
  -Maksymalna dopuszczalna jakość części po degradacji obiektu z poziomu 4 na poziom 3 wynosi 61%
  -Maksymalna dopuszczalna jakość części po degradacji obiektu z poziomu 3 na poziom 2 wynosi 43%
  -Maksymalna dopuszczalna jakość części po degradacji obiektu z poziomu 2 na poziom 1 wynosi 26%
  -Maksymalna dopuszczalna jakość części po degradacji obiektu z poziomu 1 na poziom 0 wynosi 10%
  -Jeśli dana część jest niższej jakości niż wyżej określony limit to do zdegradowania części zostanie użyty współczynnik 0.95 (dla przykładu jeśli zdegradujecie centrum badań i rozwoju z poziomu 4 na 3 i posiadacie chłodzenie jakości 50% to jakość zostanie obniżona do 0.95*50% = 47.5%)
 • Ponowne ulepszanie obiektu
 • Części nie będą później ulepszone kiedy zespół z powrotem ulepszy obiekt.
 • Potencjał
 • Potencjał części pozostanie taki sam aby później mogły być ulepszone.
 • Refundacja Obiektów
 • Refundacja za sprzedaż obiektu wynosi 60% wartości zakupu obiektu.

5.1.2 Zwykłe Obiekty

Wszystkie zwykłe obiekty mogą zostać degradowane bez ograniczeń. Zespół otrzyma 60% refundacji kosztów budowy.

NazwaLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5
Główna Siedziba Zespołu1 000 000€
50 000€
5 Dni
1 000 000€
100 000€
7 Dni
1 000 000€
150 000€
10 Dni
1 000 000€
200 000€
15 Dni
1 000 000€
250 000€
20 Dni
Klub Pracowniczy200 000€
20 000€
3 Dni
250 000€
40 000€
5 Dni
300 000€
60 000€
7 Dni
350 000€
80 000€
9 Dni
400 000€
100 000€
12 Dni
Muzeum Zespołu300 000€
15 000€
3 Dni
300 000€
30 000€
5 Dni
300 000€
45 000€
7 Dni
300 000€
60 000€
9 Dni
300 000€
75 000€
12 Dni
Centrum Badań i Rozwoju1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Departament Konstrukcyjny Podwozia1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Departament Silnika1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Warsztat1 000 000€
100 000€
5 Dni
2 000 000€
200 000€
7 Dni
3 000 000€
300 000€
10 Dni
4 000 000€
400 000€
15 Dni
5 000 000€
500 000€
20 Dni
Komputerowe wspomaganie Projektowania500 000€
50 000€
2 Dni
500 000€
60 000€
2 Dni
500 000€
70 000€
2 Dni
500 000€
80 000€
2 Dni
500 000€
90 000€
2 Dni
Komputerowe wspomaganie Produkcji500 000€
50 000€
2 Dni
500 000€
60 000€
2 Dni
500 000€
70 000€
2 Dni
500 000€
80 000€
2 Dni
500 000€
90 000€
2 Dni
Tor Testowy500 000€
25 000€
5 Dni
500 000€
50 000€
5 Dni
500 000€
75 000€
5 Dni
500 000€
100 000€
5 Dni
500 000€
125 000€
5 Dni
Tunel Aerodynamiczny1 000 000€
50 000€
3 Dni
1 500 000€
75 000€
3 Dni
2 000 000€
100 000€
3 Dni
2 500 000€
125 000€
3 Dni
3 000 000€
150 000€
3 Dni

6 Pracownicy

6.1 Zadania Pracowników F1

Każdy zespół, aby móc funkcjonować, potrzebuje pracowników. Są różne stanowiska pracownicze. Wszyscy pracownicy są podzieleni na zespoły robocze i każdy zespół ma inne zadanie.

 • Główny Projektant
 • Główny projektant jest odpowiedzialny za rozwój wszystkich części samochodowych. On jest odpowiedzialny za wszystkich projektantów i ich pracę. On jest osobą, która ma największy wpływ na to, jak dobry będzie samochód twojego zespołu. Powinien on być dobrym projektantem samochodów i jednocześnie powinien mieć dobre umiejętności kierownika projektu. Jego umiejętności projektanta wpływają na jakość opracowanych części. Jeśli ma słabe umiejętności, może to osłabiać pracę projektantów w zespole, w wyniku czego dawać gorsze efekty. Jego umiejętności kierownika projektu wpływają na pracowników wszystkich zespołów projektowych mu podległych. Dobry kierownik projektu może wykorzystać pracę większości swoich podwładnych, podczas gdy słabszy kierownik projektu nie jest w stanie zapobiec nieporozumieniom i innym problemom między pracownikami.
 • Główny Inżynier
 • Główny inżynier jest odpowiedzialny za produkcję opracowanych części samochodowych. Jest liderem zespołu inżynierów, który bezpośrednio wpływa na niezawodność elementów. Zespół przygotowuje również części do testowania. Jego umiejętności kierownika projektu są ważne dla utrzymania koncentracji pracowników w czasie pracy, a umiejętności inżyniera, mechaniczne i w zakresie projektowania wpływają na wynik pracy zespołu inżynierów.
 • Główny Mechanik
 • Główny mechanik jest liderem wśród wszystkich mechaników. Jego wpływ na współpracę mechaników, jest zależny od jego umiejętności zarządzania projektami, i jednocześnie może on samodzielnie wykonywać prace związane z mechaniką. W jego przypadku umiejętność mechaniki nie jest wymagana, chociaż z drugiej strony, nie trzeba będzie opłacać dodatkowego pracownika, jeśli główny mechanik jest w stanie realizować zadania z mechaniki.
 • Główny Inżynier Wyścigowy
 • Główny inżynier wyścigowy przewodzi wszystkimi inżynierami wyścigowymi. Jest on odpowiedzialny za oba zespoły inżynierskie, a także za inżynierię ds. testów. Ich głównym zadaniem jest analiza danych z toru i pomoc w dopasowaniu najlepszego ustawienia samochodu dla kierowcy. Zespoły inżynierów są także bardzo ważne dla rozwoju samochodu, ponieważ ich analiza z toru pomaga projektantom samochodów. Główny inżynier wyścigowy używa swojej umiejętności kierowania projektem, dla zwiększenia wydajności pracowników, i jednocześnie jego umiejętność inżyniera wyścigowego wpływa na wyniki zespołu.
 • Główny Inżynier Testów
 • Główny Inżynier Testów to ważna osoba dla rozwoju. Pracuje pod Głównym Inżynierem Wyścigowym kiedy kieruje wszystkimi inżynierami wyścigowymi podczas testów samochodu. Powinien być dobrym managerem projektu, inżynierem wyścigowym a jego umiejętności projektowania samochodów pomagają otrzymać dane dla zespołu projektantów.
 • Główny Menadżer Handlowy
 • Główny Menadżer Handlowy to ważna osoba dla finansów zespołu. Kieruje wszystkimi menadżerami handlowymi, co znaczy, że powinien być dobrym menadżerem projektu, a także, ze względu na swoje umiejętności PR, bezpośrednio wpływa na wyniki departamentu handlowego, co jest dobre dla kontraktów ze sponsorami i pomaga zbudować dobry wizerunek zespołu oraz popularność, która również ma wpływ na oferty.
 • Zarządzający Inżynier Wyścigowy
 • Jest dwóch zarządzających inżynierów wyścigowych i dwa zespoły inżynierów wyścigowych. Jeden dla każdego samochodu. Oznacza to, że każdy kierowca korzysta z usług całego zespołu inżynierów wyścigowych dedykowanych dla jego potrzeb. Zarządzający inżynier wyścigowy jest liderem jednego takiego zespołu, potrzebuje więc dobrych umiejętności manager projektu, a także powinien być dobrym inżynierem wyścigowym, aby zagwarantować dobre wyniki swojemu zespołowi.
 • Lider Zespołu Projektowania
 • Możliwie jest posiadanie trzech liderów zespołu projektowania z jednym zespołem dla każdego z nich. Każdy zespół projektowania może pracować nad jednym projektem w tym samym czasie, więc cały zespół może pracować nad 3 osobnymi projektami. Lider zespołu projektowania pracuje pod głównym projektantem, ale wciąż potrzebuje dobrych umiejętności managera projektu, żeby wyciągnąć najwięcej ze swoich pracowników oraz samemu powinien być dobrym projektantem samochodów.
 • Menadżer Handlowy
 • Menadżer handlowy pracuje pod głównym menedżerem handlowym. Wykonuje zadania zaplanowane dla działu handlowego, jego główna umiejętność jakiej potrzebuje to 'PR manager'.
 • Projektant
 • Projektant pracuje w jednym z trzech zespołów projektowania nad wymaganym projektem. Główna umiejętność jakiej potrzebuje to 'projektant samochodów'.
 • Inżynier
 • Inżynier pracuje pod głównym inżynierem i produkuje części samochodowe. Przydatne umiejętności dla niego to: inżynier wyścigowy, mechanika i projektowanie.
 • Inżynier Wyścigowy
 • Inżynier wyścigowy pracuje w jednym z dwóch wyścigowych zespołów inżynierskich. Używana głównie przez niego umiejętność to 'inżynier wyścigowy'.

6.2 Kontrakty z Pracownikami

Zespoły Formuły 1 mogą posiadać pracowników na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest normalne ich zatrudnienie do zespołu, a drugim możliwość korzystania z pracowników właścicieli.

Zespoły mogą zatrudnić własnych pracowników, aby wspomóc rozwój zespołu. W tym celu menedżera zespołu lub jego asystent musi odwiedzić najpierw stronę z profilem zespołu, a następnie przejść do rynku pracowników, wybrać pracownika i zatrudnić go.

Menadżerowie zespołu mogą wybrać 10 pracowników od właścicieli zespołu, aby pomóc zespołowi. Tych 10 pracowników można zmieniać na innych w każdej chwili.

6.3 Załoga Pitstopu F1

Każdy zespół Formuły 1 posiada własną załogę pitstopu. Obaj kierowcy zespołu korzystają z tej samej załogi. W czasie wyścigu Formuły 1 kierowcy korzystają z załogi zespołu zamiast swojego. Menadżerowie zespołu powinni wybrać najlepszą możliwą załogę na wyścig.

7 Bolid Formuły 1

Zespoły Formuły 1 projektują własne bolidy na sezony Formuły 1. Gra nie daje domyślnego bolidu zespołom Formuły 1.

7.1 Tworzenie Bolidu Formuły 1

Zespoły, kiedy tylko chcą, mogą tworzyć swoje bolidy od podstaw. Teamy zawsze powinny zbudować podwozie przed innymi częściami aerodynamicznymi, bo inaczej te części nie będą pasowały do nowego podwozia. Części mechaniczne nie są podłączone do podwozia i mogą być budowane w dowolnym momencie.

Po zbudowaniu podwozia, zespół automatycznie otrzyma do niego podstawowe części, które są jakości połowę niższej od jakości podwozia. Zespoły mogą korzystać z tych części, ulepszyć je lub zbudować zupełnie nowe, podłączone do bieżącego podwozia.

7.2 Ulepszanie Bolidu Formuły 1

Zespół może do woli ulepszać wszystkie części bolidu podczas trwania sezonu. Nie ma limitu ulepszeń z wyjątkiem zmodyfikowanego podwozia i części aerodynamicznych z poprzedniego sezonu.

7.3 Modyfikacja Bolidu na Kolejny Sezon

W ostatnim tygodniu sezonu, zespół może wnioskować o modyfikację starego podwozia, jeśli nie jest on w stanie zbudować nowego na następny sezon. Jeśli zespół wybierze tę opcję, jakość podwozia ulegnie zmniejszeniu o 20%. System automatycznie wygeneruje nowe części aerodynamiczne do tego podwozia, o jakościach wynoszących w przybliżeniu 50% jakości podwozia. Części tych nie można już modyfikować, ale zespół ma możliwość zbudowania całkiem nowych części.

7.4 Anuluj Projekt

Jeśli zespół jest w złej sytuacji finansowej lub popełnił jakiś błąd, ma możliwość anulowania niektórych rozpoczętych projektów. Jeśli team zdecyduje się anulować swój projekt, otrzyma zwrot 90% budżetu projektu.

7.5 Dostawcy

Dostawcy części muszą być wybrani przed sfinalizowaniem serii F1, czyli do godziny 18.00 CET, 72 dnia sezonu. W przeciwnym razie system automatycznie wybierze od dostawców najgorsze możliwe części, które są potrzebne. System także wybierze najgorsze możliwe części, jeśli finanse zespołu są na minusie i zespół nie wybrał jeszcze dostawców. Dostawcy nie są potrzebni, jeśli zespół sam zbudował potrzebne części.

7.6 Silnik F1

Nowoczesne silniki Formuły 1 składają się z 4 głównych części - silnika spalinowego, MGU-K, MGU-H i turbosprężarki. Te części są opracowywane jako osobny projekt, a następnie łączone razem w dziale silnika.

7.6.1 Tuning Silnika

Kluczową częścią silników budowanych przez zespół jest możliwość dostrojenia silnika. Istnieją 3 parametry strojenia, które zasadniczo opisują, w jaki sposób części silnika są połączone i zsynchronizowane. Użycie niewłaściwych parametrów zmniejszyłoby osiągi silnika, a użycie dobrych parametrów zwiększyłoby jego moc. Niektóre parametry mogą dawać lepszą prędkość maksymalną lub przyspieszenie, podczas gdy inne mogą bardziej wpływać na prowadzenie lub hamowanie. Kosztem mniejszej mocy można również poprawić niezawodność silnika. Po ustawieniu parametrów wyniki strojenia będą znane następnego dnia rano.

7.6.2 Analiza Silnika

Po opublikowaniu wyników strojenia kierownicy zespołów mogą sprawdzić szczegóły każdego strojenia. Jest tabela porównawcza, w której może łatwo zobaczyć różnicę między tymi parametrami strojenia a poprzednimi tuningami, które dały najlepsze wyniki w zakresie jakości silnika, maksymalnej prędkości lub innych atrybutów.

7.6.3 Użycie Silników

Jeśli kierownik jest zadowolony z wyników tuningu, może zapisać silnik i ten zapisany będzie dostępny do wykorzystania w samochodzie. Różne zapisane wyniki można przełączać w dowolnym momencie w trakcie sezonu, dzięki czemu różne specyfikacje silnika mogą być używane na różnych trasach.

7.6.4 Dostawcy

Alternatywną strategią dla zespołów jest zakup silników od dostawców. Różnica polega na tym, że silniki od dostawców są produktami gotowymi i nie można ich dostroić.

8 Więcej Zasobów Informacyjnych

8.1 Aktualności MyRacingCareer

8.2 Tumblr Blog

RUNTIME 0.008s - DB 0.000s - PHP 0.008s