Vi bruger cookies til at forbedre din spiloplevelse og analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores sociale medier, reklame og analytiske partnere. Detaljer OK
REGISTRER OG SPIL GRATIS!

Manual

Indholdsfortegnelse

Manual

1 Formel 1

Formel 1 serien er det højeste niveau af racerløb's konkurrence i spillet. Modsat øvrige serier er der i Formel 1 15 deltagende brugerstyrede hold i serien. Holdejere håndtere alle vigtige beslutninger der er påkrævet for at køre holdet. Alle kan blive ejer af et hold.

1.1 Team ejer

Alle teams har ejere. Nogle teams har måske kun én ejer, nogle teams har flere teamejere. Alle teamejere stemmer for at acceptere vigtige beslutninger for teamet.

Der er niveauer af teamejerskab - store og mindre aktionærer.

 • Større Aktionærer
 • En hovedaktionær er en teamejer med mindst 8 % af teamaktierne. Alle større aktionærer skal være enige i teamlederens beslutninger vedrørende ejerskabet.
 • Mindre Aktionærer
 • En mindre aktionær er en teamejer med mindre end 8 % af teamaktierne. De har stemmeret, der er relevant for antallet af deres aktier, men har ikke ret til at blokere beslutninger fra teamlederen, hvilket kræver godkendelse fra alle større aktionærer.

1.1.1 Team køb

Dele af et team kan blive købt via auktion for mønter. Inden første Formel 1 sæson vil der blive afholdt en auktion. Alle vil have mulighed for at lave et bud på et team eller være del af et gruppe-bud for et team. De 15 højeste bud vil vinde og alle brugere vil modtage en del af teamets ejerskab. Størrelsen på andel af ejerskabet afhænger af antallet af mønter der er investeret.

1.1.2 Salg af team andel

Andele i et team kan blive solgt til ejer til enhver tid. De kan sælge alle dele af andele direkte til andre brugere for hvad som helst eller udbyde dem på auktion og modtaget antallet af mønter fra det bedste bud. Dette er en af måderne for at få andel i et team efter Formel 1 sæsonen er startet. Auktionsgebyret og salgsgebyret på 10% af prisen bliver betalt af sælger.

Manager, der køber aktier via auktion eller direkte salg skal vente mindst 2 sæsoner, før han kan sælge aktierne. I tilfælde af tidligere salg, skal han give holdets medejere en chance for at matche salgsprisen, og hvis nogen er interesseret, skal han sælge aktier (eller en del af dem) til den interesserede medejer. Manageren skal informere medejere i teamet forum og vente 48 timer, før de kan begynde at sælge deres aktier.

1.1.3 Inaktiv team ejer

En inaktiv team ejer er uacceptabelt. Teamet skal styres ofte og auktioner sker også ofte. Ejere har ret til at uddeligere hvem der skal styre holdet under inaktivitet. En inaktiv ejer der ikke har uddeligeret opgaven vil modtage en påmindelse via mail efter 7 dage. Hvis ejeren stadig er inaktiv efter 14 dage, vil hans andele af teamet blive sat til salg på auktion og mønter vil blive tilføjet ejeren såfremt denne blive aktiv igen. Hvis ejeren har uddeligeret styringen af teamet og derefter bliver inaktiv er der ingen problemer med mindre den uddeligerede bliver inaktiv eller den uddeligerede stopper med at arbejde for teamet. Efter 7 dage vil ejeren modtage en påmindelse via mail og yderligere 14 dage vil brugerens andele blive sat til salg via auktion.

1.1.4 Ny team investor

Dette er den sidste mulighed for at blive teamejer. Hvis økonomien ikke ser godt ud, kan teamejere beslutte at udstede nye teamaktier og øge teambudgettet. Dette kan gøres 2 gange pr. sæson.

Den første aktieemission er mulig i uge 7-11 af sæsonen, og den er tilgængelig for alle hold. Det maksimale et hold kan modtage er 3 mio.

Anden aktieemission er mulig efter sæsonens sidste løb og beregning af sæsonindkomststatistik udført af systemet. Den er tilgængelig for alle hold undtagen sæsonens bedst indtjenende hold. Det maksimale, et hold kan modtage, er 65 % af forskellen mellem indtægter fra sponsorer, kørere, stemmepoint og belønninger for det anmodende hold og bedst indtjenende hold i løbet af hele sæsonen.

I begge tilfælde vil procentdelen af udstedte aktier blive beregnet baseret på holdsæsonindkomst og penge modtaget fra aktieemissionen.

Ikke-tildelte aktier kan købes direkte af teamets ejere for 10 mønter pr. 1M modtaget af teamet for disse aktier. Hvis teamet ikke ønsker at købe alle direkte, kan de placere aktier til auktionen med minimum budværdi svarende til 8 mønter pr. 1M modtaget af teamet for disse aktier. Hvis ingen køber aktier via auktion, forbliver de utildelt, og teamet kan igen købe direkte eller gå til auktionen igen. Hvis der er ikke-tildelte aktier i teamet, kan der ikke anmodes om andre aktieemissioner.

Det direkte køb af ikke-overførte aktier skal godkendes af alle større aktionærer. Hvis en større aktionær inden for rimelig tid fremsætter klager over aktiefordelingen, vil sagen blive rullet tilbage.

1.1.5 Holdstraffe

Formel 1 hold kan få finansierings-straffe, hvis hold, ejer eller kører bryder regler om reklame for deres hold. Kommissæren vil beslutte straffen baseret på de faktiske omstændigheder i sagen og standard straffe.

Hvis en team ejer bryder reglerne, kan holdet straffe ham/hende med at tage nogle af hans aktier. Antallet af aktier holdet kan tage fra en manager afhænger af alvorligheden af sagen.

2 Team Manager

Alle teams har en Team Manager som forbereder aftaler med sponsorer og kørere, forbereder instruktioner for bilens opsætning, forbereder aftaler for udbygninger af faciliteter og forhandler med ansatte. Alle disse beslutninger bliver derefter godkendt af ejerne.

2.1 Manager valg

Alle brugere har ret til at deltage i valget men skal være nomineret af en af team ejerne. Team ejere vælger team manageren hver sæson. Valget starter på dag 57 i hver sæson og slutter på dag 63 i hver sæson, så den nye team manager har 2 fulde uger til at foretage de nødvendige tiltag før starten af den næste sæson. Ejere kan også iværksætte et tidligt valg efter mindst 14 dage af den nuværende managers arbejde hvis mindst 35% af ejerne ønsker dette. Disse valg tager ligeledes 7 dage.

3 Kørere

Hver team har 2 kørere i løbet af én sæson. Modsat standard serier er der i Formel 1 intet automatisk system for af acceptere kørere baseret på kører rangering. Team managers og ejere må overveje alle variabler og vælge den bedste kører for teamet.

3.1 Kører værdi for teamet

Køreren har stor indflydelse på teamets udvikling på mange måder.

 • Løb resultat
 • Løbsresultatet er vigtigt for køreren grundet finalsielle goder for teamet. Det har også indflydelse på teamets rangering.
 • Team sponsorer
 • Kører rangering og karisma har indflydelse for teamet på indkomsten fra de indgåede sponsoraftaler.
 • Team popularitet
 • Teamets popularitet præsenteret af teamets rangering er vurderet udfra kørerens rangering og hans karisma.
 • Bil udvikling
 • Køreren bruger alle han færdigheder i hjælp til at udvikle bilen. Det er vigtigt for teamets fremtid.
 • Ansattes arbejdsrate
 • Køreren arbejder med de ansatte i forskellige måder såsom at udviklie bilen, osv. Bedre ledelse motivere ansatte til at arbejde hårdere.

3.2 Kører kontrakt

Det er team managerens ansvar at forberede en kontrakt til kørere. Ved slutningen af dag 72 kl. 18:00 CET af hver sæson skal der være mindst 2 kørerkontrakter der er accepteret af kørere valgt af team manageren.

Kontrakten indeholder løn til køreren eller kører betaling til teamet for er sæde i teamet. Køreren kan også donere mønter til teamet som de af en aftale. Alle kører kontrakter gælder for en sæson.

Det er muligt at foretage ændringer i kontrakten køreren i løbet af sæsonen, hvis holdets manager og kører ønsker det. Men underskrivelses bonusser er ikke muligt at ændre. I dette tilfælde skal hold manager og kører kontakte kommissæren, som skal acceptere ændringen.

En køres løbende kontrakt kan ikke annulleres i løbet af en sæson. Hvis et hold har underskrevet en kører for den følgende sæson, men køreren ønsker at annullere denne kontrakt, skal F1-kommissæren træffe afgørelse herom. Hvis kontrakten annulleres, annulleres holdets kontrakter med næste sæsons sponsorer og signeringsbonusen også. Holdet kan derefter underskrive en ny kører og nye sponsorer for den følgende sæson. Holdet vil blivestraffey med maksimalt € 2.000.000 for dårlig forvaltning, og køreren, hvis kontrakt er blevet annulleret, vil have 15 point Karisma trukket fra deres færdighedssæt.

 • Kontrakts bonus (Penge)
 • Dette vil blive betalt umiddelbart ah holdet eller kører når kører acceptere holdet kontrakttilbud.
 • Kontrakts bonus (Mønter)
 • Hold kan betale mønter til kørerens manager for underskrivelse af køreren til holdet. Dette vil blive betalt umiddelbart når køreren acceptere holdets kontrakttilbud.
 • Ugeløn
 • Hold betaler køreren hver mandag det aftalte beløb.
 • Sejrsbonus
 • Holdet betaler sejrsbonus til kører hvis køreren vinder løbet.
 • Point Bonus
 • Holdet betaler point bonus til køreren, hvis køreren får point i løbet.
 • Konstruktør Bonus
 • Holdet betaler konstruktører bonus til køreren af konstruktørernes mesterskabspenge, som holdet har vundet, i slutningen af sæsonen.

3.3 Kontraktunderskrivelse af F1 kørere

Formel 1 teams kan underskrive en kører på ethvert tidspunkt af en sæson. Men hvert hold skal have 2 kørere underskrevet før dag 72, 18.00 CET i den foregående sæson. Hvis et hold ikke har de nødvendige 2 kørere underskrevet på dette tidspunkt, så holdet vil blive diskvalificeret fra Formel 1-serie.

 • Top 50 rangerede kørere kan modtage en underskrivelsesbonus på over 500,000€.
 • Top 100 rangerede kørere kan modtage en underskrivelsesbonus på op til 500,000€.
 • Kørere udenfor top 200 behøver at betale mindst 1M for at sikre sig et sæde i et F1 team.
 • Kommissæren kan tillade at kørere kører for deres team uden betaling i nogle situationer, f.eks., kørere der falder ud af top 100 eller 200 i rangeringen i mens de kører for teamet.

4 Team økonomi

Team økonomien er den mest vigtige del af team håndtering. Alt afhænger af økonomien. Kører kontrakter, sponsorer, bil udviklings budget, faciliteter, løn til ansatte, osv.

Den totale indkomst for teamet forventes at blive mellem 20 og 50 millioner.

4.1 Budget før første sæson

Hver team købes for et antal mønter. Jo flere mønter der betales, desto bedre start position for teamet, derfor er budgettet højere i starten for dyrere købte teams. Intervallet for budgetter er 45 millioner for de billigste teams og 60 millioner for de dyreste teams. Vægtet gennemsnit bruges til at beregne øvrige holds budget. Hvis det billigste teams budget er købt for mere en 75% af de meste dyre team, så vil start budgettet være højere end 45 millioner.

4.2 Sponsoraftaler

Sponsoraftaler er en meget vigtig del. Hvert team kan skrive med op til 3 store sponsorer for hver sæson og op til 3 mindre sponsorer for en kortere periode. Forventet indkomst fra sponsorer er mellem 20 og 30 millioner pr. sæson.

Sponsoraftaler afhænger af mange ting. Team koefficienten dækker både team populariteten, kvaliteten af den hyrede PR manager, rangering af kørere, karisma af kørerne og antallet af supportere.

Team supportere er brugere fra spillet som er fan af teamet. De behøves ikke at være ejere af et team og er mere værdifulde hvis de har høj erfaring. Hver bruger kan blive fan af blot ét team hvorfor det er en opgave for team ejere og managers at tiltrække flere brugere. Dette repræsentere en del af teamets popularitet.

Hold kan acceptere sponsorer til næste sæson, når som helst, når de vil, og hold får straks underskrivelsesbonus fra disse sponsorer. Men i slutningen af sæsonen har hold bedre chancer for at få bedre sponsorer, fordi kørerne er signeret og holdratings er formentlig højere.

4.3 Finansielle belønninger

Som i det virkelige Formel 1 bliver de bedste teams belønnet i konstruktørernes mesterskab. Her bliver top 10 teams belønnet med 10 millioner til vinderen og 1 millioner til team der slutter som nummer 10.

4.4 Donation til et hold

Enhver kører i spillet med reating over 200.000 kan donere penge fra sin egen konto til enhver F1 teams konto. Hvert hold kan maksimalt modtage €5,000,000 per sæson, og donationer kan kun gøres under uge 11 til den følgende sæson. Den eneste undtagelse er kørere der har underskrevet kontrakt for den nye sæson. De kan donere når de underskriver, men deres donation fratrækkes det samlede beløb på €5,000,000.

4.5 Afstemningspoint donationer

Managers kan også donere deres afstemningspoint til ethvert hold, de vælger. I slutningen af sæsonen konverteres donerede afstemningspoint automatisk til in-game penge til holdene. Holdet, der modtager flest stemmer, vil modtage € 3.000.000, mens resten af holdene tjener point afhængigt af hvor mange de modtog i forhold til det hold, der modtog mest. For eksempel modtager et hold, der modtog halv så mange stemmer, € 1.500.000. Afstemningspoint kan også overføres til fremtidige sæsoner, hvis minimumsmålene fastsat af hold ikke nås.

Afstemningspoint kan også optjenes her, og de kan også byttes af managers til mønter med et lille gebyr til MRC.

4.6 Negativ Balance

Hvis Formel 1 hold går til negative saldo, vil spilmotor sætte grænser for holdets finansielle transaktioner og holdet får dagligt gebyr for det. Dagligt gebyr er 5%, og det vil blive talt fra holdets negative saldo. Hold kan ikke gøre følgende ting i negativ saldo:

 • Ikke muligt at forny ansattes kontrakter
 • Ikke muligt at starte nye projekter til bilen
 • Ikke muligt at udbygge faciliteter
 • Ikke muligt at anvende den commercielle afdeling som behøver penge

5 Team faciliteter

Hver team behøver et sted af operere. Der er forskellige faciliteter hvor teamets ansatte bruger timer med arbejde og hygge efter arbejde. Nogle faciliteter hjælper dig med at bygge en god bil, andre hjælper dig med at køre teamet bedre.

 • Teamets hovedkontor
 • Dette er hovedkontoret hvor de fleste af teamets ansatte arbejder. Det indeholder kontorer, mødelokaler, osv. Et bedre hovedkontor øger produktiviteten hos teamets ansatte og det øger også indtrykket hos de besøgende.
 • Forskning & udviklingscenter
 • For at få en konkurrencemæssig fordel skal hvert team lave deres egen forskning og udvikle bedre komponenter for bilen. F&U centret er stedet hvor du gør dette.
 • Chassis afdeling
 • Den mest vigtige del af bilens udviklet af teamet er chassiset på bilen. Chassis afdelingen er den facilitet hvor udvikling af chassiset foregår.
 • Motor afdeling
 • Det er ikke nødvendigt for teamet at bygge deres egen motor. Men når teamets beslutter af gøre dette, er denne facilitet meget vigtig.
 • Værksted
 • Værkstedet er stedet hvor bilen bliver bygget. Kvalitet af denne facilitet har indflydelse på de byggede biler - racerbiler og modeller til vindtunellen.
 • CAD Netværk
 • Computer-tilføjet Design Netværk hjælper dit design team med at arbejde med højere effektivitet. Det giver bedre præcision og bedre simulation af designede dele til bilen.
 • CAM Netværk
 • Computer Produktions Netværk hjælper dine ansatte på værkstedet med at bygge bedre kvalitets biler. Det giver bedre præcision for produktion af dele til bilen og forbedre samtidig produktionstiden.
 • Vindtunnel
 • Vintunnellen er det rette sted til at teste aerodynamiske resultater af de byggede biler. Bedre vindtunnel giver samtidig mulighed for at teste større modellen hvilket betyder bedre resultater.
 • Testbane
 • Dette er stedet hvor mekanikere kan teste den fuldt byggede bil i virkelige bane forhold.
 • Klublokale
 • Ansatte behøver hvile efter arbejde så de ikke taber motivationen til at arbejde næste dag. Det er også stedet hvor team managers medbringer potentielle sponsorer.
 • Team Museum
 • Et museum øger populariteten med en lang og succesfuld historie. Det har også en god indflydelse hos potentielle sponsorer.

5.1 Sælg anlæg

Formel 1 hold er i stand til at sælge deres faciliteter, hvis de føler, at de har lavet en fejl, da de byggede dem. Vi opdeler faciliteter i primære og regelmæssige faciliteter. Primære og regelmæssige faciliteter har egne regler, når de vil blive solgt.

5.1.1 Primær faciliteter

Primære faciliteter er: chassis afdeling, motor afdeling og research & udviklingscenter.

 • Delvis kvalitets nedgradering
 • -Maksimalt tilladt del kvalitet efter nedgradering af facilitet fra niveau 5 til niveau 4 er 80%
  -Maksimalt tilladt del kvalitet efter nedgradering af facilitet fra niveau 4 til niveau 3 er 61%
  -Maksimalt tilladt del kvalitet efter nedgradering af facilitet fra niveau 3 til niveau 2 er 43%
  -Maksimalt tilladt del kvalitet efter nedgradering af facilitet fra niveau 2 til niveau 1 er 26%
  -Maksimalt tilladt del kvalitet efter nedgradering af facilitet fra niveau 1 til niveau 0 er 10%
  -Hvis en del har lavere kvalitet end grænsen i ovenstående. Derefter anvendes 0,95 koefficient til at nedgradere delen. (For eksempel, hvis du nedgradere R&U niveau 4 til niveau 3 og du har køling med kvalitet på 50%, så kvaliteten vil blive sænket til 0,95 * 50% = 47,5%)
 • Udbyg facilitet igen
 • Dele vil ikke blive forbedret senere når hold senere udbygger til højere niveau.
 • Potentiale
 • Potentiale af dele wil forblive den samme så de senere kan blive udviklet.
 • Facilitet refundering
 • Refundering efter salg af facilitet er 60& af udbygningsprisen af faciliteten.

5.1.2 Regelmæssige faciliteter

Alle regulære faciliteter kan nedgraderes uden restriktioner. Hold vil få 60% i refusion af udbygningens pris.

NavnLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5
Teamets hovedkontor1 000 000€
50 000€
5 Dage
1 000 000€
100 000€
7 Dage
1 000 000€
150 000€
10 Dage
1 000 000€
200 000€
15 Dage
1 000 000€
250 000€
20 Dage
Klublokale200 000€
20 000€
3 Dage
250 000€
40 000€
5 Dage
300 000€
60 000€
7 Dage
350 000€
80 000€
9 Dage
400 000€
100 000€
12 Dage
Team Museum300 000€
15 000€
3 Dage
300 000€
30 000€
5 Dage
300 000€
45 000€
7 Dage
300 000€
60 000€
9 Dage
300 000€
75 000€
12 Dage
Forskning & udviklingscenter1 000 000€
100 000€
5 Dage
2 000 000€
200 000€
7 Dage
3 000 000€
300 000€
10 Dage
4 000 000€
400 000€
15 Dage
5 000 000€
500 000€
20 Dage
Chassis afdeling1 000 000€
100 000€
5 Dage
2 000 000€
200 000€
7 Dage
3 000 000€
300 000€
10 Dage
4 000 000€
400 000€
15 Dage
5 000 000€
500 000€
20 Dage
Motor afdeling1 000 000€
100 000€
5 Dage
2 000 000€
200 000€
7 Dage
3 000 000€
300 000€
10 Dage
4 000 000€
400 000€
15 Dage
5 000 000€
500 000€
20 Dage
Værksted1 000 000€
100 000€
5 Dage
2 000 000€
200 000€
7 Dage
3 000 000€
300 000€
10 Dage
4 000 000€
400 000€
15 Dage
5 000 000€
500 000€
20 Dage
CAD Netværk500 000€
50 000€
2 Dage
500 000€
60 000€
2 Dage
500 000€
70 000€
2 Dage
500 000€
80 000€
2 Dage
500 000€
90 000€
2 Dage
CAM Netværk500 000€
50 000€
2 Dage
500 000€
60 000€
2 Dage
500 000€
70 000€
2 Dage
500 000€
80 000€
2 Dage
500 000€
90 000€
2 Dage
Testbane500 000€
25 000€
5 Dage
500 000€
50 000€
5 Dage
500 000€
75 000€
5 Dage
500 000€
100 000€
5 Dage
500 000€
125 000€
5 Dage
Vindtunnel1 000 000€
50 000€
3 Dage
1 500 000€
75 000€
3 Dage
2 000 000€
100 000€
3 Dage
2 500 000€
125 000€
3 Dage
3 000 000€
150 000€
3 Dage

6 Medarbejdere

6.1 F1 regler for ansatte

Alle team behøver ansatte til at fungere. Der er forskellige positioner i teamet til de ansatte. Alle ansatte er opdelt i arbejdsteams og alle teams har forskellige opgaver.

 • Chef Designer
 • Chef designeren er ansvarlige for udvikling af alle bildele. Han er ansvarlige for alle designere og deres arbejde. Han er den mest vigtige person som efterfølgende er altafgørende for hvor god din bil bliver. Han skal have gode designer færdigheder og gode projekt manager færdigheder. Hans designer færdigheder har betydning for kvaliteten af de udviklede dele. Hvis han færdigheder er dårlige, vil dette ødelægge arbejdet udført af designerteamet. Hans projekt manager færdigheder har betydning for indsats af de ansatte under ham. Gode færdigheder giver maksimalt udbytte af de ansattes færdigheder, mens dårlige færdigheder betyder dårlig kommunikation ogandre problemer mellem de ansatte.
 • Chef Ingenør
 • Chefingeniør er ansvarlig for at fremstille de udviklede bildele. Han er leder af det tekniske team, som direkte påvirker pålideligheden af ​​delene. Teamet forbereder dele til afprøvning i løbet af udviklingen af bildelen. Hans projektleder færdighed er vigtigt for at holde sine medarbejdere med fokus på arbejdet, mens hans teknik, mekaniker og design færdigheder påvirker resultatet af ingenørenes arbejde.
 • Chef Mekaniker
 • Chief mekaniker er lederen af alle mekanikere. Han påvirker samarbejde mellem alle mekanikere, som er resultat af hans projektledelse færdigheder, mens han kan gøre mdet mekaniske arbejde selv. I hans tilfælde er mekaniske færdigheder ikke nødvendig, selvom du måske ikke behøver at betale ekstra medarbejder, hvis din chef mekaniker er i stand til klare den mekaniske opgave selv.
 • Chef Løbs Ingenør
 • Chef løbsingeniør er en leder af alle løbsingeniører. Han er ansvarlig for både løbsingeniørteamet og også for test teknik. Deres primære opgave er at analysere data fra banen og hjælpe med at sætte bedste bil setup for køreren. De er også meget vigtige for biludvikling, fordi deres analyse fra banen er vigtig feedback til bilens designere. Igen bruger chef løbsingenøren sine projektleder færdigheder til at gøre sine medarbejderes arbejde bedre, mens hans løbsingenør færdighed er vigtigt for hans egen indflydelse på holdets resultater.
 • Chef Test Ingenør
 • Chef testingeniør er en vigtig person for bilens udvikling. Han arbejder under chef løbsingeniøren, mens han leder alle løbsingeniører i løbet af test af bilen. Han skal være god projektleder, løbsingenør og designfærdigheder hjælper med feedback til design teamet.
 • PR Chef
 • PR chefen er vigtig person for holdets finanser. Han er leder af alle kommercielle ledere, som betyder, at han skal være god projektleder hvor han direkte påvirker resultatet af den kommercielle afdeling med sin PR-færdigheder, som er gode for sponsor kontrakter og hjælper med at opbygge gode teams image og popularitet, som også påvirker sponsor tilbud.
 • Øverste Løbs Ingenør
 • Der er to øverste løbs ingeniører og to løbs ingeniør teams. Én for hver bil. Det betyder, at hver chauffør har tjenesteydelser af hele løbs ingeniør teamet dedikeret til hans behov. Øverste løbs ingenør er en leder af et sådan hold, så han har brug for gode projektleder kompetencer og han skal være god løbs ingenør for at sikre gode resultater af sit hold.
 • Design Team Leder
 • Der er tre design teamledere mulige med et design team for hver af dem. Hvert design team kan arbejde på et projekt på samme tid, så hele holdet kan arbejde på 3 separate projekter. Designer teamleder arbejder under chefdesigneren, men stadig har brug for gode projektleder færdigheder til at få mest muligt ud af sine medarbejdere, mens han også skal være god bildesigner.
 • PR Manager
 • Kommerciel manager er en medarbejder der arbejder under PR Chefen. Han arbejder på opgaver der er planlagt af den kommercielle afdeling og hans primære nødvendige færdighed er PR manager.
 • Designer
 • Designere arbejder i en af de tre design teams på det valgte projekt. Hans nødvendige færdighed er bil designer.
 • Ingenør
 • Ingenør er en ansat der arbejder under Chef Ingenøren og fremstiller bildele. Gode færdighed for ham er løbs ingenør, mekaniker og design.
 • Løbsmekaniker
 • Løbs Ingenør er en ansat der arbejder i et af de to løbs ingenør teams. Han primære nødvendighed er løbs ingenør. Racing engineer is an employee who works in one of the two racing engineering teams. He primarily uses his race engineer skill.

6.2 Medarbejder kontrakter

Formel 1 hold kan have medarbejdere på to måder. Første er at ansætte medarbejdere normalt og anden er at bruge ejernes medarbejdere.

Hold kan ansætte deres egne ansatte til at hjælpe holdets præstationer. For at ansætte medarbejdere, skal holdleder eller assistent først besøge holdets profil og derefter holdleder eller assistent kan gå til markedet for medarbejdere og vælge medarbejder og ansætte ham.

Holdledere kan vælge 10 medarbejdere fra holdets ejere til at hjælpe holdet præstationer. Disse 10 ansatte kan ændres når som helst, når hold manager ønsker det.

6.3 F1 Pitcrew

Hvert Formel 1 hold har deres egen pitcrew. Begge kørere bruger det samme pitcrew. I Formel 1 løb bruger kørere holdets pitcrew i stedet for deres egne. Hold ledere vælger det bedst mulige pitcrew til løbet.

7 Formula 1 Bil

Formul 1 hold kan udvikle deres egen bil til Formel 1 sæsonen. Dette spil giver ikke standard biler til Formel 1 hold.

7.1 Opret Formul 1 Bil

Hold kan altid oprette deres biler fra bunden, når de ønsker at gøre det. Hold skal altid skabe chassiset før andre aerodynamiske dele, ellers kommer disse dele er ikke til at passe til det nye chassis. Mekaniske dele er ikke forbundet til chassis, og de kan oprettes før eller efter chassiset.

Efter chassis er bygget vil hold få grundlæggende aerodele som er omkring halvdelen af chassiets kvalitet. Hold kan bruge disse dele, opgradere dem eller oprette helt nye dele, som er forbundet til det aktuelle chassis.

7.2 Udbyg Formula 1 Bil

Hold kan opgradere enhver bil del i løbet af sæsonen, hvis de ønsker. Der er ingen grænser for udbygning af dele, hvis holdet bruger modificeret chassis og modificerede aerodele fra forrige sæson.

7.3 Modificer bil til næste sæson

I den sidste uge af indeværende sæson, kan et hold anmode om at ændre gamle chassis hvis de ikke kan oprette en ny til næste sæson. Hvis et hold vælger denne mulighed så vil der være en 20% nedjustering til deres chassis. Systemet vil generere nye standardiserede aeroparts til chassis, som vil være omkring 50% af kvaliteten af chassiset. Disse standardiserede aeroparts kan ikke opgraderes, men holdet kan oprette 10 nye aeroparts bagefter.

7.4 Annullér projekt

Hvis holdet er i en dårlig situation eller har lavet en fejl, så har de mulighed for at annullere nogle af de startede projekter. Hvis holdet annullere deres projekt, så vil de ikke få resultatet af projektet, men de vil få 90% refusion af projektets pris.

7.5 Leverandører

Leverandørerne skal vælges før afslutningen af F1-serien, som er på den 72. dag i sæsonen kl. 18.00 CET. Ellers vil systemet automatisk vælge de værst mulige dele fra de leverandører, som er nødvendige. Systemet vil også vælge de værst tænkelige dele, hvis holdets finanser er negative og holdet ikke selv har valgt leverandører endnu. Leverandørerne er ikke nødvendigt at vælge, hvis holdet har produceret dele af sig selv.

7.6 F1 Motor

Moderne Formel 1-motorer består af 4 hoveddele - Forbrændingsmotor, MGU-K, MGU-H og turbolader. Disse dele udvikles som et separat projekt og kombineres derefter i motorafdelingen.

7.6.1 Motor Tuning

Hoveddelen af specialfremstillede motorer er muligheden for at indstille motoren. Der er 3 indstillingsparametre, som grundlæggende beskriver, hvordan motordele er forbundet og synkroniseret. Brug af forkerte parametre vil reducere motorens ydeevne, mens brug af gode parametre øger motoreffekten. Nogle parametre giver muligvis bedre maksimal hastighed eller acceleration, mens andre måske giver mere til håndtering eller bremsning. Forbedring af motorens pålidelighed kan også ske på bekostning af lavere effekt. Efter indstilling af parametrene vil resultaterne af indstillingen være kendt næste morgen.

7.6.2 Motor analyse

Når indstillingsresultaterne er offentliggjort, kan team managers kontrollere detaljerne for hver indstilling. Der er en sammenligningstabel, hvor man let kan se forskellen mellem indstillingsparametre og tidligere indstillinger, der gav de bedste resultater på motorkvalitet, maksimal hastighed eller andre attributter.

7.6.3 Brug af motorer

Hvis manageren er tilfreds med indstillingsresultaterne, kan denne gemme motoren, og denne gemte motor vil være tilgængelig til brug på bilen. Forskellige gemte resultater kan skiftes når som helst i løbet af sæsonen, så forskellige motorspecifikationer kan bruges til forskellige spor.

7.6.4 Leverandører

En alternativ strategi for holdene er at købe motorer fra leverandører. Forskellen er, at motorer fra leverandører er færdige produkter og ikke kan indstilles.

8 Flere informationer om ressourcer

8.1 MyRacingCareer Nyheder

8.2 Tumblr Blog

RUNTIME 0.007s - DB 0.000s - PHP 0.007s